Anne Ve Bebekle İlgili Sonuçları İyileştirmek İçin Doğumun İkinci Aşamasında Fundusa Baskı

Cochrane derleme özeti

Konu

Gebeliğin ikinci aşaması, serviks tam tam açıldıktan sonra doğuma kadar süren ıkınma aşamasıdır. Fetal sıkıntı, doğumun ilerleyememesi, annenin yorulması ya da uzun süre ıkınmanın tehlikeli olduğu tıbbi durumlar bu aşamayı komplike edebilir. Annenin karnından fundusa doğum kanalı yönünde baskı uygulamaya, spontan vaginal doğuma yardım, ikinci aşamayı kısaltmak ve enstrümanla doğum ya da sezaryen ihtiyacını azaltmak için sık başvurulur. Annede her kontraksiyon olduğunda elle basınç uygulanabilir. Buna alternatif olarak anneye şişen bir balonu olan kemer takılarak kontraksiyon sırasında balon şişirilebilir.

Bu derlemede, doğumun ikinci aşamasında kontraksiyonlar esnasında fundusa baskı uygulamanın kadına vaginal doğum yapmada faydası olup olmadığı ya da anne ve bebek için negatif sonuçları olup olmadığı sorularına cevap aradık.

Önemi

Uzun süren bir doğum bazen anne ve bebek için tehlikeli olabilir. Bezen doğum esnasında anne ve bebeğin gücü tükenir. Birçok ülkede bu durumda; vakum, forseps ve sezaryenle yardım sağlayabilecek profesyoneller bulunur. Ancak bazı ülkelerde bu destekler olmayabilir ve uzun süren doğumlar yaşamı tehdit edebilir. Fundal baskı kadının doğurmasına yardım edebilir. Ancak anne ve bebek için komplikasyonları da artırabilir. Konu hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ve bu tekniğin anne ve bebeğe etkilerini bilmek önemli.

Kanıtlar

Derlememizin bu güncellemesi için toplam 3948 kadınla yapılan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yayınlanmış 9 randomize kontrollü araştırma bulduk. 5 araştırmada elle baskı (3057 kadın), baskı yapılmamasına karşı; 4 araştırmada da (891 kadın) şişen kemerle yapılan baskı araştırıldı.

Elle yapılan fundal baskının, belli bir sürede doğum yapan kadın sayısında ya da enstrümanla doğum, sezaryenle ya da vaginal doğum yapan kadın sayısında fark sağlamadığı bulundu (çok düşük kalitede kanıt).

Ikınma döneminde doğurmaya kadar geçen zaman elle baskıdan etkilenmedi (çok düşük kalitede kanıt). Doğumla yeterince başa çıkamayan, kordon arter pH’sı ya da Apgar skorları düşen bebek sayısı aynı kaldı (tümü için de çok düşük kalitede kanıt). Her iki grupta da ölen bebek olmadı. Araştırmalarda annedeki muhtemel ciddi problemler ya da ölümler raporlanmadı.

İlk defa doğum yapan annelerde kemerle yapılan fundal baskı muhtemelen daha az kadının enstrümanla ya da sezaryenle doğum yapması anlamına geliyor ancak kanıtlar net değil (çok düşük kalitede kanıt). Bu kadınlarda ıkınma süresi kemer kullanmayanlara kıyasla kısaldı (çok düşük kalitede kanıt). Şişen kemerler, sezaryen olan kadın ve kordon arter kanında pH’sı düşen bebek sayısında fark getirmedi (düşük kalitede kanıt), doğumdan 5 dakika sonraki Apgar skorlarında fark olmadı (çok düşük kalitede kanıt). Çalışmalarda, belli bir zaman içinde doğum yapan gebe sayısı, ölen bebek sayısı ya da kadınlarda ciddi problemler veya ölümler raporlanmadı.

Önceden doğum yapmış kadınlarda kemer kullanılan araştırma bulunmadı.

Bulguların anlamı

Manuel olarak ya da şişen kemerle fundal baskı yapmanın doğumun ıkınma aşamasının kısaltmada ve operatif doğumdan kaçınmada etkili veya güvenli teknikler olup olmadığını gösteren randomize kontrollü araştırma kanıtı bulunmuyor. Bu durumda doğumun ikinci aşamasında herhangi bir metotla fundal baskı uygulamasını desteklemek için yetersiz kanıt var.

Gelecekte yapılacak çalışmaların iyi kalitede olması, fundal baskının nasıl yapıldığını net olarak tarif etmesi, bebeğin güvenliğine, perinatal sonuçlara, uzun vadeli maternal sonuçlara ve anne tatminine odaklanması gerekiyor.

Kaynak

Hofmeyr G, Vogel JP, Cuthbert A, Singata M. Fundal pressure during the second stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD006067. DOI: 10.1002/14651858.CD006067.pub3

Orijinal özet için: Doğumda Fundusa Baskı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv