Şizofrenide Metiyapine Karşı Klorpromazin

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede şizofrenide metiyapine kaşı klorpromazini kıyaslayan kaliteli kanıtlar bulmak hedeflendi.

Arka plan

Şizofreni tüm dünyada olağan rastlanan malûliyet yaratıcı ve dirençli bir ruhsal hastalık. Şizofrenili hastalar delüzyon ve hallüsinasyonlar gibi pozitif belirtiler ve apati ve duygulanım kaybı gibi negatif belirtiler gösterir.

Pozitif belirtilerin tedavisinde antipsikotik ilaçlar başarılı olmakla beraber negatif belirtilerin tedavisi güç ve genellikle rutin antipsikotiklere cevap vermiyor. Bunun yanında antipiskotiklerin sıklıkla hoş olmayan yan etkileri de var.

Klorpromazin kullanıma 1950’lerde giren yaygın olarak erişilebilen ve ucuz ve tüm dünyada şizofreni tedvisinde referans olarak kabul edilen bir antipsikotik. İlk araştırmalar klorpromazinin plaseboya kıyasla global bir iyileşme sağlayıp nüksleri önlediğini gösterdi. Ancak klorpromazinin bazı yan etkilerinin, özellikle hareket bozuklukları insidensinin şiddetli ve güçten düşürücü olduğu bildiriliyor. Metiyapin ise nispeten yeni bir ilaç olup şizofreni belirtilerini daha az yan etkiye neden olarak tedavi etmede etkili olduğu bildiriliyor. Ancak halen metiyapinin etkinliğini doğrudan klorpromazinle kıyaslayan iyi kalitede bilgi bulunmuyor.

Kanıt arama

Cochrane Şizofreni Grubu Bilgi Uzmanı, 2015 Kasımında kendi kayıtlarında konuya ilişkin çalışmaları aradı. Araştırmada 4 makale belirlendi. Bu makaleleri gözden geçirdik ve hastaların klorpromazin ya da metiyapin almaya randomize edildiği 3 araştırmaya dayandıklarını bulduk.

Ana sonuçlar

Derlememiz halen toplam 161 katılımcıyla yürütülen 3 araştırma içeriyor. Çalışmalar genel durumda iyileşme veya parkinsonizm insidensi açısından klorpromazin ve metiyapin arasında gerçek fark olmadığını gösterdi. Diğer ilgi alanlarımız için veri sağlanamadı: Mental durum, sağlık hizmeti kullanımı, tedaviden tatmin, davranış ve bakım maliyetleri.

Kararlar

Sağlanan verilerden kesin kararlar çıkaramıyoruz. Çalışmaların ve her çalışmadaki katılımcıların sayısı küçük, ayrıca tümü de kısa süreli. Buna bağlı olarak bildirilen kanıtların kalitesine çok düşük değer biçtik. Ancak metiyapin çok yazılan ya da kullanılan bir antipsikotik değil, bu durumda kanıtlarımız zayıf olsa da gelecekte metiyapini klorpromazinle kıyaslayan yeni araştırma yapılması muhtemel olmadığından belki de erişilebilen en iyi kanıtlar olarak kalabilir.

Kaynak

Zare M, Bazrafshan A. Chlorpromazine versus metiapine for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011655. DOI: 10.1002/14651858.CD011655.pub2

Orijinal özet için: Klorpromazin – Metiyapin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv