Asfiktik Olmayan Hastane Dışı Kalp Durması İçin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Aralıklıya Karşı Süre


Foto: Spor ve Tıp'tan alındı.

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kalp durması kalbin vücuda kan pompalamayı kestiği durumdur. Dünya çapında bir büyük ölüm nedenidir. Çok sayıda kalp durması hastane dışında olur. Konvansiyonel kardiyopulmoner resüsitasyonda (KPR) göğüs kompresyonu ve ağızdan ağıza soluma gibi kurtarıcı solunum yapılır. Sabit aralıklarla (2 solunum 30 kompresyon) durulup arada solunum verildiği için buna aralıklı göğüs kompresyonu denir.

Kurtarıcı solunum ağızdan ağıza ya da ambulanslarda kullanılan solunum cihazlarıyla yapılır. Bazı araştırmalar kesintisiz göğüs kompresyonunun hastanın sağ kalımı açısından çok önemli olduğunu ve kompresyonlara solunum için ara vermenin ölüm riskini artırabildiğini gösterdi.

Sürekli göğüs kompresyonu kurtarıcı solunumla birlikte ya da olmadan uygulanabilir. Teori, göğüs kompresyonunun kalbin kanı vücutta dolaştıran pompalama hareketini sağlayarak beyin gibi önemli organlara oksijen ve besin ulaştırmasıdır. Ağızdan ağıza solunum göğüs kompresyonlarına ara vermeyi gerektirir ki bu da kan pompalama eylemini zayıflatır. Non-asfiktik hastane dışı kalp durması (HDKD) durumunda etraftaki insanlar ve sonradan ulaşan ambulans ekibi tarafından verilen iki tedavinin etkilerini kıyasladık.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2017 Şubatına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Dört araştırma derledik, üçünde telefon talimatıyla eğitimsiz, hasta yanındaki kişilerce verilen iki resüsitasyon yaklaşımı kıyaslandı. Birinde de acil tıbbi hizmet (ATH) personeli tarafından verilen iki yaklaşım kıyaslandı.

Eğitimsiz kişilerce verilen KPR yaklaşımını kıyaslayan üç çalışma (3737 katılımcı) şehirlerde ve hem çocuk hem de erişkinlerle (HDKD) yürütüldü. Etrafta bulunan yardımcıların tümü de eğitimsiz olup acil servislerden telefonla talimat aldılar.

4. Çalışmada ATH personelince verilen yaklaşım kıyaslandı (23 711 katılımcı); şehirlerde yapıldı ve sadece erişkin HDKD vakaları alındı.

Anahtar sonuçlar

Etraftaki kişilerce verilen KPR’de sadece göğüs kompresyonu yapıldığında; aralıklı sabit oranda (2/15) solunumla yapılan KPR’ye kıyasla daha fazla hastanın hastaneden taburculuğa kadar yaşadığı bulundu (%11.6’ya karşı%14 ).

Sonuç ölçütü olarak hastaneye kabule kadar hayatta kalma ve nörolojik ölçütler alındığında, hangi stratejinin daha iyi olduğundan emin olabilecek kadar veri sağlanamadı.

Ters etkiler, yaşam kalitesi ve bir yıllık sürvi hakkında da veri bulunamadı.

KPR ATH personelince verildiğinde sürekli göğüs kompresyonuyla birlikte (100/dk) asenkron kurtarıcı solunum yapıldığında (10/dk) taburculuğa kadar sürvinin; aralıklı kompresyon ve kurtarıcı solunuma kıyasla hafifçe daha düşük olduğunu bulduk. İlkiyle %9, ikincisiyle %9.7 civarında hasta hayatta kaldı.

Aralıklı kompresyonda hastane kabulüne kadar hayatta kalan hasta sayısı hafifçe daha fazlaydı (%24.6’ya kıyasla %25.9).

Nörolojik sonuç ölçütlerinde fark bulunmadı.

Ters olay gelişen hasta oranı benzer olup aralıklı kompresyonla %55.4 sürekli kompresyonla %54.4 bulundu.

Kanıt kalitesi

Etrafta bulunanlarca verilen KPR’de, hastaneden taburculuğa kadar sürvi için kanıt kalitesi yüksekti.

Hastaneye kabule kadar sağkalım için bir araştırmadan sonuç sağlandı ve kanıtlar veri sağlanan hasta sayısı düşük olduğundan orta kalitedeydi.

Nörolojk sonuçlar için de durum aynıydı.

ATH personelince sağlanan KPR araştırmasında taburculuğa kadar sürvi ve ters olaylar için kanıt kalitesi ortaydı.

Hastane kabulüne kadar sürvi için yüksek kalitede kanıt bulundu.

Mevcut kanıtların ana kısıtlaması sadece birkaç çalışma yapılmış olması ve bazı sonuç ölçütleri için yeterince veri sağlanamamasıydı.

Kaynak

Zhan L, Yang LJ, Huang Y, He Q, Liu GJ. Continuous chest compression versus interrupted chest compression for cardiopulmonary resuscitation of non-asphyxial out-of-hospital cardiac arrest. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD010134. DOI: 10.1002/14651858.CD010134.pub2

Orijinal özet için: Kardiyak Arest Sürekli Kompresyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar