Kronik Bacak İskemisi İçin Baypas Ameliyatı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bacakta kronik iskeminin (yetersiz kan akımı) en olağan belirtisi topallamadır. Kaslara yetersiz kan gelmesi kramp tarzında ağrıya neden olur. Genellikle alt bacak kaslarını tutar, tipik olarak yürüyüşle tetiklenir ve istirahatle iyileşir. Kan akımındaki kısıtlamanın daha şiddetlenmesi istirahatte de ağrı yapar, bacak ülserleri ve gangren gelişebilir. Bu durumlar ve şiddetli topallama bacağa daha iyi kan ulaşımı sağlamak için baypas ameliyatı ya da başka tedaviler gerektirir.

Anahtar sonuçlar

Toplam 1486 katılımcıyla yürütülen 11 araştırmanın bu derlemesinde baypas ameliyatını anjiyoplastiye karşı kıyaslayan 6 araştırma ve uzaktan endarterektomi, tromboendarterektomi, tromboliz, egzersiz ve medulla spinalis uyarımına karşı kıyaslayan birer araştırma belirlendi. Bu derlemede ölümlere; belirtilerde iyileşmeye, amputasyon oranına, başka prosedür gereğine veya uzun vadeli mortaliteye etki anlamında anjiyoplastiye karşı baypas ameliyatından yana kanıt bulunamadı.

Baypas ameliyatı olan şiddetli iskemili (istirahat ağrısı, ülserler veya gangren) hastalarda prosedür komplikasyonları anjiyoplastiden fazla görüldü.

Baypas ameliyatında anjiyoplastiye kıyasla daha çok teknik başarı sağlandığı, hastanede kalışın daha uzun olduğu ve bir yıl sonra greftin açık kalma oranının daha fazla olduğuna dair kanıtlar bulundu; açıklıkta sağlanan bu fark 4 yılın sonunda kayboldu.

Prosedür komplikasyonları ve ölümler, klinik iyileşme, damar açıklığı ve uzun vadeli mortalitenin gösterdiğine bakılarak; diğer tedavilere karşı da baypas ameliyatının lehine net kanıt bulunmadı.

Baypas ameliyatının trombolizle kıyaslanması baypas olan hastalarda daha az amputasyon olduğunu gösterirken kıyaslamaların geri kalanında amputasyon oranları benzerdi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak; kanıt kalitesi klinik önemli sonuçların ikisi hariç tümü için yüksek bulundu. Klinik iyileşme için kanıt kalitesinin; bu subjektif sonuç ölçütü için değerlendiriciler körlenmediği ve çalışmalar arasında sonuçlar farklılık gösterdiği için düşük olduğu yargısına varıldı.

Baypas greft açıklığı için sağlanan kanıtlara da çalışmalar arasındaki sonuç farkları nedeniyle orta değer biçildi. Kronik bacak iskemisinde baypas ameliyatınn etkinliğini araştırmak için çok sayıda katılımcı ile yürütülen daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Antoniou GA, Georgiadis GS, Antoniou SA, Makar RR, Smout JD, Torella F. Bypass surgery for chronic lower limb ischaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD002000. DOI: 10.1002/14651858.CD002000.pub3

Orijinal özet için: Bacak Damar Tıkanma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar