Sigara Bırakmada Ferdi Danışmanlık Faydalı mı?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Sigara bırakmaya çalışan insanlara yardım sağlamak için ferdi danışmanlık olağan kullanılıyor. Bu derlemede tıbbi bakımdan ayrı olarak bir ya da daha fazla seans şeklinde eğitimli terapist tarafından verilen yüz yüze danışmanlık hakkında yapılan çalışmaları aradık. Sonuç ölçütü olarak en az 6 ay sonrasında sigara içmemek seçildi.

Çalışma özellikleri

2016 Mayısında araştırma taraması yaptık ve 19 000 kadar katılımcıyla yürütülen 49 araştırma belirledik. Tüm araştırmalarda en az 10 dakikalık ancak çoğu çok daha uzun süren yüz yüze danışmanlık seansları uygulandı. Yine birçoğuna ek destek için telefon temasları dâhil edildi.

33 çalışmada ferdi danışmanlık olağan bakım sayılabilecek sadece minimal destek; sigara bırakma hakkında kısa tavsiye, ya da yazılı materyal sağlanan kontrol grubuna karşı kıyaslandı. Bunlardan 27’sinde sigara bırakmaya yardımı olan nikotin replasman tedavisi (NRT) gibi ilaç kullanımı önerilmedi. 6'sında araştırmaya katılan herkese NRT ya da başka ilaç verildi.

12 araştırmada daha yoğun danışmanlık daha az yoğunla ve 5’inde ise farklı tipte danışmanlıklar birbirine karşı kıyaslandı.

Sonuçlar ve kanıt kalitesi

Çalışma sonuçlarının kombine edilmesi ferdi danışmanlık almanın sigara bırakma oranını minimal desteğe kıyasla %40 – 60 arası artırabileceğini gösterdi. Bu sonuç, kısa destek verilen kontrol grubundaki 100 hastadan 7’si en az 6 ay sigarayı bırakabilirse; danışmanlıktan sonra 100’ünden 10 - 12’sinin bırakmasının beklenebileceğini ifade ediyor. Bu kanıtların kalitesinin yüksek olduğu yargısına vardık.

Eğer herkese ek olarak NRT ya da başka ilaç verilirse, kontrolde 100 kişiden 11’inin bırakmasına karşı danışmanlık eklenmesiyle 100 kişiden 11 – 16’sının başarılı olması beklenebilir. Faydanın büyüklüğü daha az belirgin olduğundan bu kanıtların kalitesine orta değer biçtik.

Daha yoğun, örneğin daha fazla seans şeklinde destek almak muhtemelen daha faydalı ancak sağladığı ek fayda muhtemelen küçük ve etkinin büyüklüğü belirgin olmadığından yine kanıtlar orta kalitede.

Farkı tipte danışmanlıkları kıyaslayan az sayıda çalışma aralarında bir fark göstermedi.

Kaynak

Lancaster T, Stead LF. Individual behavioural counselling for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD001292. DOI: 10.1002/14651858.CD001292.pub3

Orijinal özet için: Sigara Bırakma Danışman

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv