Şizofreni Tedavisinde İki İlacın Doğrudan Kıyaslaması

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme şizofrenide klorpromazinin klotiyapine kıyasla etkinliğine dair iyi kalitede kanıt bulmayı hedefliyor.

Arka plan

Klorpromazin şizofreni belirtilerini başarıyla gideren ilk antipsikotiklerden biri. 1950’lerde çıktı ve hala en sık kullanılan antipsikotikler arasında. Ancak özellikle istenmeyen hareket bozuklukları gibi, birçok hastanın ilacı bırakmasına neden olan ciddi yan etkileri olabiliyor. Son 70 yıl içinde yeni ilaçlar geliştirildi ve ilaç seçenekleri genişledi ancak tümünün de bir çeşit yan etkisi bulunuyor ve en üstün tedavi hala belirsiz. Klotiyapin yeni bir antipsikotik ilaç. Şizofreni tedavisinde etkin olmasının yanı sıra diğer ilaçlara dirençli şizofreni hastalarında da etkili olarak bilinen bir ilaç ancak klorpromazin gibi ciddi hareket bozukluklarına neden olabiliyor.

Kanıt araştırması

Cochrane Şizofreni Enformasyon Uzmanı 2016 Ocağında şizofreni hastalarını klorpromazin ve klotiyapine randomize eden araştırmalar için kendi kayıtları arasında bir elektronik tarama yaptı. Araştırmada 6 makale belirlendi. Bu raporları inceledik ve 1974 – 2003 yılları arasında 276 katılımcıyla yürütülen 4 araştırmayı derledik.

Anahtar sonuçlar

Derlenen 4 çalışma kötü yürütüldü ve global ve mental durumda klinik önem taşıyan değişim ve bakım maliyetleri için veri raporlamadı. Genel mental durumda iyileşme bildirildi ve klotiyapin alan katılımcılarda klorpromazine kıyasla daha yüksek iyileşme skorları bildirildi. Ancak araştırmalarda negatif belirtiler üzerinde de iyileşme verileri raporlandı ve iki tedavi arasında fark olmadığı bulundu.

Klotiyapin klorpromazinden daha fazla hareket bozukluğuna yol açmadı ve araştırmayı bitmeden önce benzer sayıda hasta terk etti.

Kararlar

Genel mental durumu iyileştirmede klorpromazine kıyasla klotiyapin lehine düşük kalitede bir miktar kanıt var. Ters etkiler dâhil başka sonuç ölçütleri için iki antipsikotik arasında fark kanıtı bulunmuyor. Ancak bu verilerden karar çıkarmak çok zor, sadece dört küçük araştırma veri sağlıyor ve bu çalışmalar kötü yürütülmüş. Böylesi verilerden klotiyapine karşı klorpromazinin kıyasi etkinliği hakkında karar çıkaramayız.

Kaynak

Mazhari S, Esmailian S, Shah-Esmaeili A, Goughari AS, Bazrafshan A, Zare M. Chlorpromazine versus clotiapine for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011810. DOI: 10.1002/14651858.CD011810.pub2

Orijinal özet için: Klorpromazin Klotiyapin Şizofreni

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar