Dura Ponksiyonu Sonrasında Baş Ağrısını Önleyen İğne Özellikleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Lomber ponksiyonda, beyin ve omuriliği etkileyen durumları araştırmak amacıyla sıvı almak için omurganın bel kısmından iğne sokulur. Tedavi maksadıyla da yapılabilir.

Lomber ponksiyonlar genel olarak güvenli olarak görülür ancak bel ağrısı, karıncalanma hissi (parestezi) ve hatta baş ağrısı gibi bazı ters olaylar bildirilir. Bu durumlar hayatı tehdit etmez ancak kişinin fiziksel aktivitesini bozabilir ve çok ağrılı olabilir. Lomber ponksiyonda birkaç farklı tipte (travmatik ve travmatik) ve kalınlıkta iğne kullanılır. Bu derlemede ponksiyon sonrası baş ağrısını önlemede iğne ucunun ve kalınlığının etkilerini değerlendirmek için farklı tipte iğneleri kıyasladık.

Çalışma özellikleri

Ponksiyon sonrası baş ağrısını (PSBA) önlemek için farklı özellikte iğneleri kıyaslayan, herhangi bir sağlık kurumunda yürütülmüş araştırmalar için tıbbi literatürü taradık. Kanıtlar 2016 Eylülüne kadar günceldir. Toplam 70 çalışma derledik ve 66’sından (17 067 katılımcı) sağlanan bilgileri sayısal analize aldık. Ayrıca 18 çalışma sınıflanmayı bekliyor ve 12’si halen sürüyor.

Anahtar bulgular

Travmatik tipte iğne kullanımının atravmatiklere kıyasla daha fazla baş ağrısı riski getirdiği bulundu. Değişik büyüklükte büyük ve küçük travmatik iğneleri kıyaslayan çalışmaları kıyasladığımızda PSBA riski anlamında bir fark bulamadık.

Büyük çaplı atravmatik iğneleri daha küçüklerle kıyasladığımızda analiz edilen senaryolardan hiçbirinde PSBA gelişimi anlamında anlamlı fark gözlenmedi.

Ayrıca atravmatik iğnelere karşı travmatik iğne kullanımıyla; parestezi, bel ağrısı ve şiddetli PSBA gibi ters etkiler gelişiminde anlamlı fark bulamadık.

Kanıt kalitesi

Çalışmalarda tasarımların randomizasyonla ilişkili özellikleri net olarak raporlanmadı. Bu durum çalışmalardaki kayırma hatası riskini yorumlamamızı güçleştirdi. Bu nedenle derlemedeki sonuç ölçütlerinin çoğu için kanıtların kalitesini orta olarak değerlendirdik.

Kaynak

Arevalo-Rodriguez I, Muñoz L, Godoy-Casasbuenas N, Ciapponi A, Arevalo JJ, Boogaard S, Roqué i Figuls M. Needle gauge and tip designs for preventing post-dural puncture headache (PDPH). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD010807. DOI: 10.1002/14651858.CD010807.pub2

Orijinal özet için: İğne Ucu Ve Baş Ağrısı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv