Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığının Tıbbi Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Nonalkolik yağlı karaciğer hastaları için farklı tedavileri değerlendirmeyi hedefledik.

Arka plan

Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) karaciğerde hasara neden olabilecek ciddi bir alkol tüketimi, ilaç kullanımı, hepatit C virüs hastalığı veya açlık gibi başka durumlar öyküsü olmayan hastaların karaciğerinde yağ birikimidir. Yağlı karaciğerde hasar görülebilir, sonuçta karaciğer iltihabı (nonalkolik yağlı hepatit -NAYH) ya da karaciğerde skarlaşma (siroz) gelişebilir. NAYKH hastalarını tedavi etmenin en iyi yolu belirsiz. Bu soruya cevap aramak için konu hakkında mevcut çalışmaları aradık.

Seçim kriterleri ve güncellik

2016 Ağustosuna karar yayınlanan tüm randomize kontrollü araştırmalar derlendi.

Çalışma özellikleri

Derlemeye toplam 6287 katılımcı ile yürütülen 77 klinik araştırma alındı. Bunların 41’ine alınan 3829 katılımcıdan derlememizin bir ya da birden fazla sonucu için bilgi sağlandı. 35 araştırmaya sadece NAYH hastaları; beşine sadece DM hastaları ve 14’üne sadece DM olmayan hastalar alındı. Araştırmalarda ortalama izlem süreleri (süre bildiren çalışmalarda) 1 yılla 2 yıl arasındaydı. Araştırma öncesinde karaciğer nakli yapılan hastaları hariç tuttuk.

Özel sonuç ölçütleri olarak ölüm sayısı, ters olaylar ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine bakıldı.

Fon kaynakları

12 çalışma fon almadı ya da sonuçlardan çıkarı olmayan kurumlardan fon aldı; 26 çalışmaya sonuçlardan çıkar sağlama potansiyeli olan ilaç firmalarınca fon sağlandı; 39 çalışmada fon kaynağı raporlanmadı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışmalarda safra asitleri, antioksidanlar, fosfodiesteraz tip 4 inhibitörü, glukokortikosterid inhibitörü, anti-kolesterol ilaçlar ve antidiyabetik ilaçlar plaseboya ya da tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı.

Müdahale yapılmamasına karşı antioksidanlar

Her iki grupta da ölüm olmadı (1 çalışma 87 katılımcı). Hiç bir hastada ciddi ters olay görülmedi. Ciddi ters olayların sayısında antioksidanlar ve müdahale yapılmaması arasında fark kanıtı bulunmadı (254 katılımcı, 2 araştırma)

Müdahale yapılmamasına karşı safra asitleri

Maksimal izlemde ölümlerde (4 araştırma 659 katılımcı), ciddi ters olay olan hastaların yüzdesinde (3 araştırma 404 katılımcı) veya ciddi ters olayların sayısında (3 araştırma 404 katılımcı) safra asitleriyle tedavi verilmemesi arasında fark kanıtı bulunmadı. Çalışmalarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlanmadı.

Müdahale yapılmamasına karşı tiyazolidinedion

Her iki grupta da ölüm görülmedi (1 araştırma, 74 katılımcı). Ciddi ters olay görülen hasta yüzdesini raporlayan iki çalışmada hiç bir katılımcıda ciddi ters olay gelişmedi (2 araştırma, 194 katılımcı). İki grup arasında ciddi ters olay sayısında fark kanıtı bulunmadı (3 araştırma, 357 katılımcı). Hiç bir çalışmada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlanmadı.

Yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerde kıyaslanan müdahalelerden herhangi birinin bir faydasına dair kanıt bulamadık. Bu konuda ciddi bir belirsizlik var; katılımcı sayısı yeterince fazla ve yüksek kalitede daha fazla randomize klinik araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi genel olarak çok düşük ve kayırma hatası riski yüksekti. Bu da çalışmaların yürütüm yoluna bağlı olarak tedavilerin fayda ve zararlarını hatalı yorumlayan kararlara varma ihtimalimiz olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Lombardi R, Onali S, Thorburn D, Davidson BR, Gurusamy K, Tsochatzis E. Pharmacological interventions for non-alcohol related fatty liver disease (NAFLD): an attempted network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011640. DOI: 10.1002/14651858.CD011640.pub2

Orijinal özet için: Alkolik Olmayan Karaciğer Yağlanması

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv