Omurların Osteoporotik Çökme Kırıklarında Vertebroplasti


Film: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Osteoporozda kemikler incelir ve kırılganlaşır. Vertebralardaki (omurlar) osteoporoza bağlı çökme kırıkları, omurların küçük travmalarla oluşan kırıklarıdır. Şiddetli ağrı ve malûliyete neden olabilir.

Vertebroplastide kırılan omurun içine, hafif sedasyon ya da genel anestezi altında iğneyle tıbbi çimento enjekte edilir. Çimento kemikteki boşlukların içinde sertleşerek içeriden bir destek sağlar.

Çalışma özellikleri

Bu derleme 2014 Kasımına kadar günceldir. Çalışmalarda vertebroplasti plasebo enjeksiyonuna (2 çalışma, 209 hasta); olağan bakıma (6 çalışma 566 hasta) ve kifoplastiye (benzer teknik, sadece çimentodan önce omur balonla açılır - 4 çalışma, 454 hasta) karşı kıyaslandı. Katılımcıların çoğunluğu kadın, yaşları 63.3 – 80 arasında ve belirtilerin süresi 7 günle 6 ay arasındaydı. Bu derlemede kıyaslamayı sahte enjeksiyona karşı vertebroplasti ile sınırladık.

Anahtar sonuçlar

Plasebo prosedüre kıyasla vertebroplasti yapılan hastalarda bir ay sonunda aşağıdaki sonuçlar fark göstermedi.

Ağrı (düşük skor az ağrı)

0 – 10 puanlık skalada %7 iyileşti (%15 daha iyi ile %1.5 daha kötü arası) ya da 0.7 (1.5 daha iyi 0.15 daha kötü) puan iyileşti.

• Vertebroplasti olan hastalar ağrılarına 4.3 puan değer biçti,

• Plasebo prosedür yapılan hastalar ağrılarına 5 puan değer biçti.

Malûliyet (düşük skor, az malûliyet)

0 – 23 puanlık skalada %5 iyileşti (%13 daha iyi ile %3 daha kötü arası) ya da 1.1 (2.9 daha iyi 0.8 daha kötü) puan iyileşti.

• Vertebroplasti olan hastalar malûliyetlerine 12.5 puan değer biçti,

• Plasebo prosedür yapılan hastalar malûliyetlerine 13.6 puan değer biçti.

Omurga kırığına veya osteoporoza spesifik yaşam kalitesi (düşük skor daha iyi yaşam kalitesi)

0 – 100 puanlık skalada %0.4 kötüleşti (%5 daha kötü ile %5 daha iyi arası) ya da 0.4 (5.4 daha kötü 4.6 daha iyi) puan iyileşti.

• Vertebroplasti olan hastalar kırıkla ilişkili yaşam kalitelerine 2.8 puan değer biçti,

• Plasebo prosedür yapılan hastalar kırıkla ilişkili yaşam kalitelerine 2.4 puan değer biçti.

Genel yaşam kalitesi (yüksek skor daha iyi yaşam kalitesi)

0= ölüm ile 1= mükemmel sağlık skalası üzerinden %5 iyileşti (%1 daha kötü %11 daha iyi arası) ya da 0.005 puan (0.01 daha kötü, 0.11 daha iyi) iyileşti.

• Vertebroplasti olan hastalar genel yaşam kalitelerine 0.32 puan değer biçti,

• Plasebo prosedür yapılan hastalar genel yaşam kalitelerine 0. 27 puan değer biçti.

Tedavi başarısı (orta derecede ağrı ya da çok daha iyi)

%9 daha fazla hasta tedavisine başarılı olarak değer biçti (%11 daha azı veya %29 fazlası) ya da 100 hastada 9 daha fazlası.

• Vertabroplastiyle 100 hastadan 32’si başarı bildirdi,

• Plasebo prosedürle 100 hastadan 23’ü başarı bildirdi.

Belirti veren yeni vertebral kırık (12 ayda)

Vertebroplastiyle % 6 (%2 az veya % 14 daha çok) daha fazla yeni kırık görüldü Veya 100 hasta 6 daha fazla).

• Vertebroplastiyle 100 hastadan 20’sinde yeni kırık oldu.

• Plasebo prosedür ya da olağan bakımla 100 hastadan 14’ünde yeni kırık oldu.

Başka ciddi ters olaylar

Vertebroplastiyle daha fazla hastada ciddi ters etki olmadı (%4 daha az ile %4 daha fazla arasında); rölatif fark %1 daha fazla (%79 daha az %385 daha fazla.

• Vertebroplastiyle 100 hastadan 29’u yan etki bildirdi,

• Plasebo prosedürle 100 hastadan 28’i yan etki bildirdi.

Kanıt kalitesi

Orta kalitede kanıtlar vertebroplastinin plasebo prosedüre kıyasla klinik önem taşıyan daha fazla bir fayda sağlamadığını gösteriyor. Araştırma ve katılımcı sayısı küçük olduğundan kalite yüksekten ortaya düşürüldü.

Orta kalitede kanıtlar bizi vertebroplastinin yeni kırıklar ve ciddi yan etkilerin riskine plaseboya kıyaslaetkisi hakkında şüphede bıraktı. Yapılacak daha fazla araştırma bu etki hesabını değiştirebilir.

Olabilecek ciddi yan etkiler arasında çimento sızmasına bağlı omurilik ya da sinir kökü basısı, akciğerler ve büyük damarlarda çimento embolisi, kaburga kırıkları, osteomiyelit, yağ embolisi, tekal kese yaralanması, anestezi komplikasyonları ve ölüm yer alıyor.

Kaynak

Buchbinder R, Golmohammadi K, Johnston RV, Owen RJ, Homik J, Jones A, Dhillon SS, Kallmes DF, Lambert RGW. Percutaneous vertebroplasty for osteoporotic vertebral compression fracture. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD006349. DOI: 10.1002/14651858.CD006349.pub2

Orijinal özet için: Omurga Çökme Kırık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv