Erken Doğan Bebeklerde Nekrotizan Enterokoliti Önlemek İçin Arginin Takviyesi


Foto: CDC / Dr. Edwin P. Ewing, Jr.

Cochrane derleme özeti

Konu

Nekrotizan enterokolit (NEK) bebeğin mide barsak sisteminin (GIS) iltihapla hasara uğramasıdır. NEK oranı, çok düşük doğum tartılı bebeklerde %4 ile %22 arasında. Nekrotizan enterokolite bebeğin gelişmemiş olması, mide barsak sistemine kan akışının yetersiz olması ve enfeksiyon ya da mamayla beslenme sonucu mukozanın kırılması neden olabilir. GIS’ı korumak için vücut arginin adlı aminoasitten doğal bir madde; nitrik oksit yapar. NEK gelişen çok düşük doğum tartılı ve erken doğan bebeklerde plazma arginin düzeylerinin düşük olduğu bildiriliyor. Beslenme solüsyonlarına arginin eklemek NEK’i önleyebilir.

Önemi

NEK barsakta kalıcı hasara, çok sayıda ameliyat gerekmesine, hastanede uzun süre kalışa, ölüme ve sağlık sisteminde maliyet artışına neden olabilir.

Kanıtlar

Arginin takviyesinin etkinlik ve güvenliğini değerlendiren kontrollü çalışmalar için literatürü araştırdık. 34 hafta gestasyondan önce doğan toplam 285 bebekle yürütülmüş iyi kaliteli üç çalışmada, erken doğan bebeğin besinine ekstra arginin eklemek NEK riskini azalttı. Bir bebeğin fayda görmesi için 6 bebeğe tedavi verilmesi gerekti. Araştırmacılar arginine atfedilmesi pek mümkün olmayan önemsiz yan etkiler bildirdi, bir çalışmada uzun vadede (36 ay) gelişim geriliği olmadığı raporlandı. Arginin takviyesinin muhtemel yan etkileri arasında tansiyon düşüklüğü ve kan glikoz kontrolünde değişimler yer alıyor.

Bulguların anlamı

Arginin takviyesi erken doğan bebeklerde NEK insidens ve şiddetini azaltabilir. Çalışmalara az sayıda bebek alındığından sonuçlar sınırlı. Bulguları doğrulamak için çok merkezden bebek alan büyük bir çalışma gerekiyor.

Kaynak

Shah PS, Shah VS, Kelly LE. Arginine supplementation for prevention of necrotising enterocolitis in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD004339. DOI: 10.1002/14651858.CD004339.pub4

Orijinal özet için: Prematüre Enterokolit Arginin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv