Esansiyel Tremor Tedavisinde Topiramat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede esansiyel tremorlu hastalarda topiramatın etkinlik ve güvenliği değerlendirildi.

Arka plan

Esansiyel tremor vücudun belli kesimlerinde görülen kontrol dışı titreme ve sarsılmalardır. Yaşam beklentisine etki anlamında zararlı olmamakla beraber genellikle kötüye gider ve malûliyet verici olabilir. Olağan tedavi propranolol veya primidonla yapılır, ancak bu tedaviler hastaların dörtte biri-yarı kadarında işe yaramayabilir. Bazı uzmanlar topiramatın işe yarayabileceğini öne sürdü.

Çalışma özellikleri

Esansiyel tremorlu erişkinlerde topiramatı plasebo ya da herhangi bir başka ilaca karşı kıyaslayan çalışmaları bilgi tabanlarında araştırdık. Plaseboyla kıyaslama yapan, orta-şiddetli esansiyel tremorlu toplam 309 katılımcıyla yürütülen 3 araştırma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Kanıt kalitesi çok düşükle düşük arası olduğundan topiramatın günlük aktiviteler, tedaviyi kesme riskine etkisi ve yan etkiler belirsizdi.

Kanıt kalitesi

Metodolojik problemleri olan az sayıda çalışma bulabildiğimizden topiramatın ne kadar iyi işe yaradığı ve yan etkileri olup olmadığı hakkında sağlam kararlar çıkaramadık.

Kaynak

Bruno E, Nicoletti A, Quattrocchi G, Allegra R, Filippini G, Colosimo C, Zappia M. Topiramate for essential tremor. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD009683. DOI: 10.1002/14651858.CD009683.pub2

Orijinal özet için: El Titremesi Topiramat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv