Meme Kanserli Kadınlarda Online Destek Grupları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Meme kanserli kadınlarda online destek gruplarının üzüntü, şüphe, anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesine etkisine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Meme kanseri tanısı almış kadınlar fiziksel, psikolojik ve emosyonel olarak etkilenebilir. Geleceklerinden şüphe duyarlar, bilgiye ihtiyaçları vardır, durumlarıyla başa çıkabilmeleri için destek gerekir. Kanserli hastalar gittikçe artan ölçüde bilgi ve destek aramak için internete giriyor ve birçoğu online destek gruplarına katılıyor. Halen online destek gruplarına katılımın meme kanserli kadınları psikolojik ve duygusal olarak nasıl etkilediği hakkında bilgimiz az.

Çalışma özellikleri

Literatürü dil ve ülke kısıtlaması olmadan sistematik olarak taradık. Bu derlemeye meme kanserli toplam 492 kadınla yürütülen 6 araştırma derledik. Derlenen çalışmaların 5’inde örnekler küçüktü. Katılımcılar baskın olarak beyaz, iyi eğitimli ve orta-yüksek arası gelirli ve kanserin herhangi bir aşamasında olan ve çeşitli tedaviler gören kadınlardı.

Bu 6 araştırmada online destek grupları 8 – 15 kişilik olup 30 hafta sürdürüldü. Kadınlar bu gruplara haftada 1.5 – 2.5 saat katıldılar. Tüm çalışmalar İngilizce yayınlandı ve ABD’de yürütüldü.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışmaların hiçbirinde üzüntü ve şüphe ölçülmedi. Destek gruplarına kadınlarda anksiyete ve yaşam kalitesi katılmayanlara kıyasla iyileşme göstermedi. Ancak bu kadınlar kontrole kıyasla depresyonda küçükle orta arası bir azalma gösterdi.

Sonuçlar akranlar ya da sağlık profesyonellerinin liderlik ettiği gruplar arasında depresyon farkı göstermedi. Ancak standart online gruplara katılan kadınlar (sağlık profesyonellerinin teşviki olmadan katılımcılarla yürütülen) depresyon ve anksiyetede diğer gruplardakilerden (kadınların sağlıkçı tarafından bir diğerinin destek ihtiyacına cevap vermesinin özellikle rica edildiği) daha fazla azalma gösterdi.

Kanıt kalitesi

Meme kanserli kadınlarda online destek gruplarının etkinliğine dair, kötü çalışma tasarımı ve başka eksiklere bağlı olarak düşük veya çok düşük kalitede olan küçük çalışmalar kanıt sağladı. Sağlam kanıtlar elde etmek için etnik ve ekonomik olarak farklı katılımcıların alındığı daha büyük titiz çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

McCaughan E, Parahoo K, Hueter I, Northouse L, Bradbury I. Online support groups for women with breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011652. DOI: 10.1002/14651858.CD011652.pub2

Orijinal özet için: Meme Kanseri Online Destek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv