Yeni Doğan Bebeklerde Hava Yolu Aspirasyonu

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Amniyotik sıvıya mekonyum bulaşmış ya da bulaşmamış, yeni doğan bebeğin hava yollarının orofaringeal/nazofaringeal yoldan aspirasyonu, aspirasyon yapılmamasına kıyasla morbidite ve mortaliteyi etkiler mi?

Arka plan

Fetus’tan yeni doğana geçişte akciğer sıvısı temizlenir ve akciğerler havayla genişler. Geleneksel olarak, güçlü yeni doğan bebeklerde sıvıları rutin olarak gidermek için orogaringeal/nazofaringeal yoldan aspirasyon yapılır. Aspirasyon doğum sonrasında hava yolunu hemen temizlemede başarılı olabilmekle beraber prosedürün potansiyel faydalarına ağır basabilecek ciddi sonuçları olabiliyor. Bu derlemede aspirasyonun etkileri aspirasyon yapılmamasına karşı kıyaslandı.

Çalışma özellikleri

Toplam 4011 miyadında bebeği dâhil eden, kriterlerimize uygun 8 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Sonuçlar

Güncel kanıtlar miyadında güçlü bebeklerde faydalı bir tedavi olarak aspirasyonu ne destekliyor ne de reddediyor. Daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Foster JP, Dawson JA, Davis PG, Dahlen HG. Routine oro/nasopharyngeal suction versus no suction at birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD010332. DOI: 10.1002/14651858.CD010332.pub2

Orijinal özet için: Yeni Doğan Hava Yolu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv