Gebeliğin İkinci Aşamasında Ikınma Teknikleri

Cochrane derleme özeti

Konu

Gebeliğin ikinci aşamasında kadınları doğuma teşvik için kullanılan olağan bir metot, kasılma başladığında derin bir nefes alıp tutarak kasılma süresince ıkındırmaktır (yönlendirilmiş ıkınma). Spontan ıkınmada kadın kendi içgüdüsüyle serbest bırakılır ve genellikle kontraksiyon başına 3 – 5 defa ıkınır. Gecikmeli ıkınmada gebeden dayanılmaz bir ıkınma ihtiyacı hissedene kadar ya da bebeğin önde gelen kısmı perineye inene kadar ıkınmaması istenir.

Önemi

Doğum eyleminin ekspulsif aşamasında farklı ıkınma tekniklerinin anne ve bebekle ilgili sonuç ölçütlerinde sağladığı faydalar ve muhtemel dezavantajlarını anlamayı hedefledik.

Araştırma ve kanıtlar

19 Eylül 2016 tarihinde yaptığımız taramada 21 araştırma belirledik. Toplam 884 kadınla yapılan 8 araştırmada spontan ıkınma epidural analjeziyle veya olmadan yönlendirilmiş ıkınmayla kıyaslandı. 2879 kadınla yapılan 13 araştırmada da geciktirilmiş ıkınma epidural analjeziyle birlikte hemen ıkınmayla kıyaslandı. Bu güncellemede sağlanan kanıt kalitesi ortayla çok düşük arasında yer alıyor.

1. Kıyaslama: Yönlendirilmiş ıkınma - spontan ıkınma

Ikınma tipleri arasında aşağıdaki sonuç ölçülerinde fark görülmedi: Doğumun ikinci aşama süresi (çok düşük kalitede kanıt), perine yırtılması (düşük kalitede kanıt), epizyotomi, ıkınmaya geçen süre (çok düşük kalitede kanıt), spontan vaginal doğum yapan kadın sayısı (orta kalitede kanıt).

Bebekle ilgili olarak aşağıdaki sonuç ölçütlerinde net fark bulunmadı: 5 dakika Apgar skoru 7 altında (çok düşük kalitede kanıt), YDYBÜ’ye yatış (çok düşük kalitede kanıt).

Araştırmalarda hipoksik iskemik ensefalopatili bebekler raporlanmadı.

2. Kıyaslama Geciktirilmiş ve hemen ıkınma (tüm gebelerde epidural ile)

Geciktirilmiş ıkınmayla birlikte doğumun 2. aşaması 56 dakika kadar uzadı (çok düşük kalitede kanıt).

Gruplar arasında aşağıdaki sonuç ölçütlerinde net fark bulunmadı: Perine yırtılması olan kadın sayısı (orta kalitede kanıt) ve epizyotomi.

Geciktirilmiş ıkınmada ıkınma süresi 19 dakika kadar kısaldı (çok düşük kalitede kanıt) ve spontan vaginal doğum yapan kadın sayısı hafifçe arttı (orta kalitede kanıt).

İki grup arasında bebek için önemli sonuç ölçütlerinde net fark bulunmadı: 5 dakikada 7 altında Apgar skoru (çok düşük kalitede kanıt), YDYBÜ’ye yatış (düşük kalitede kanıt).

Çalışmalarda sonuç ölçütü olarak oksijen eksikliğine bağlı beyin hasarı raporlanmadı.

Bunların yanında geciktirilmiş ıkınmayla birlikte kordon pH’sında düşme insidensi arttı ve intrapartum bakım maliyeti 68.22 Kanada doları arttı.

Sonuçların anlamı

Gebeleri yönlendirmek için en iyisinin spontan ıkınma ya da yönlendirilmiş ıkınma olduğunu söyleyemiyoruz. Daha fazla kanıt sağlanana kadar gebenin konfor ve tercihlerine göre ıkınmaya teşviki gerekir.

Epiduralle birlikte geciktirilmiş ıkınma, ıkınma süresini kısaltıyor ve spontan doğum ihtimalini artırıyor. Ancak gebeliğin ikinci aşamasını da uzatıyor. Yeni doğanla ilgili önemli sonuç ölçütlerine ve annede perine yırtılması muhtemel etkiler hala belirsiz.

Bu nedenle klinik uygulamada kullanılacak uygun bir ıkınma tipini gösterecek kesin kanıt bulunmadığı gibi, ıkınma için spesifik bir zamanlama endikasyonunu desteklemek için de yetersiz ve belirsiz kanıt var.

Daha fazla kanıta dayalı bilgi sağlamak için iyi tasarlanmış randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekir. Yapılacak bu araştırmaların anne ve bebekle ilgili önemli sonuç ölçütlerine yönelmesi ve daha eksiksiz veriler sağlaması da gerekiyor.

Kaynak

Lemos A, Amorim MMR, Dornelas de Andrade A, de Souza AI, Cabral Filho J, Correia JB. Pushing/bearing down methods for the second stage of labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD009124. DOI: 10.1002/14651858.CD009124.pub3

Orijinal özet için: Doğumda Ikınma Şekilleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar