Dizaltı Amputasyonda Flep Hazırlarken İyileşmeyi Maksimize Eden Kesi Tipi

Cochrane derleme özeti

İleri damar hastalığı ya da diyabetik ayak enfeksiyonuna bağlı şiddetli iskemide dizaltı amputasyon gerekebilir. Amputasyonda diz ekleminin korunması bir protez kullanarak yürüyebilme ve sosyal bağımsızlık şansını artırır. Ameliyat tekniği önemli. Farklı tekniklerde kemik ve yumuşak dokularda benzer işlemler yapılır ancak cilt kesisi değişir. Kesi öncesinde güdüğü kapatmak için bir flep tasarlanır, burada gözetilmesi gereken kan temini ve iyileşmenin efektif olmasını sağlamaktır. Çeşitli teknikler var, ancak uzun posterior flep ve eşit olmayan anterior flep (çapraz) ve arka kas ve cilt flepi en sık kullanılan tekniklerdir.

Üç randomize kontrollü araştırma belirlendi. Bunlardan sağlanan kanıtların kalitesi ortaydı. Çalışmalar 1977 – 1991 arasında yayınlandı ve toplam 309 katılımcı alındı. Her birinde farklı kıyaslamalar yapıldı.

Çapraz flep ya da sagital flep kullanarak yapılan diz altı amputasyonlar, tüm gruplarda %60’a yaklaşan primer güdük iyileşmesinde uzun posterior flepe üstünlük sağlamadı. Yaş gangrenli 30 katılımcıyla yapılan 3. çalışmada ayak bileğinde giyotin amputasyonu izleyerek uzun posteriyor flep şeklinde iki aşamalı prosedürle, cildin gecikmiş kapatıldığı tek aşamalı prosedüre kıyasla primer güdük iyileşmesi daha iyi oldu.

Çeşitli kıyaslamalarda postop enfeksiyon oranı ya da yara nekrozu, reamputasyon ve protezle yürüme benzer bulundu.

Çalışmada uzun posteriyor flep tekniğine kıyasla çapraz fleple amputasyonu araştıran tüm cerrahlar çapraz fleple amputasyonda yeniydi ve öğrenme eğrisi aşamasındaydı.

Teknikte tecrübeli olmak, ölü doku çokluğu ve önceden mevcut ameliyat skarlarının yeri, bulguları etkilemiş olabilecek faktörlerdir.

Kaynak

Tisi PV, Than MM. Type of incision for below knee amputation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD003749. DOI: 10.1002/14651858.CD003749.pub3

Orijinal özet için: Diz Amputasyon Flep

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv