Radyus Başı Kırıklarının Tedavisinde Dirsek Ekleminin Aspirasyonu

Cochrane derleme özeti

Radyus başı kırıkları

Radyus başı bu kemiğin en üst kısmıdır ve dirsek ekleminin de bir parçasını oluşturur. Radyus başı kırığı dirseğin en sık görülen kırığıdır. Genellikle kol dışa açık pozisyonda düşmekle olur. Belirtileri ağrı, şişme, dirsek etrafında morarma ve hareket kısıtlanmasıdır.

Aspirasyon

Bir tedavisi de aspirasyondur. Bu prosedürde eklem içine iğneyle girilerek fazla sıvı ve kan birikimi giderilir, basınç düşürülür ve bu da teorik olarak ağrıyı giderir ve klinik sonuçları iyileştirir. Ancak aspirasyon invazif bir prosedür olarak hastayı enfeksiyon, damar ve sinir yaralanması gibi başka komplikasyon riskine sokar. Prosedür tipik olarak kırık sonrası birkaç gün içinde yapılır.

Derlemenin amacı

Radyus başı kırıklarının tedavisinde dirsek eklemi aspirasyonunun fayda ve zararlarını değerlendirmeyi hedefledik.

Derlenen çalışmalar

Tıbbi literatürü 2014 Nisanına kadar taradık ve toplam 108 hastadan sağlanan sonuçları bildiren iki çalışma bulduk. Katılımcıların çoğu 30 yaş ya da üstü erişkinlerdi. Kırıkları çok ciddi olmayıp ameliyatsız tedavi edildiler. İki çalışma da küçük, kötü raporlama yapan ve kayırma hatası riski yüksek çalışmalardı. İkisinde de işlev ve ağrıyı değerlendirmede güvenilir ölçütler kullanılmadı. Bunların sonucu olarak bu çalışmaların bulgularından şüpheliyiz.

Kanıtların özeti

Çok düşük kalitede kanıtlar aspirasyon yapılan ve yapılmayan hastalar arasında bir yıl sonunda ağır yük taşıyamama ya da yük taşırken ağrı yaşama gibi ölçütlerde az fark gösterdi.

Çok düşük kalitede kanıtlar aspirasyonun sıklıkla hızlı ağrı giderme veya üç haftada hala süren ağrı giderici etki sağladığını gösterdi.

İki çalışmada da prosedürün ters etkileri raporlanmadı, ancak bir çalışmada üç katılımcıda aspirasyonun başarısız olduğu bildirildi.

Çok düşük kalitede kanıtlar aspirasyonun 6 haftada ve 1 yılda dirseği açabilme yetisine küçük bir etkisi olduğunu gösterdi.

Ters etkiler eksik raporlandı ancak bir çalışmada radyus başı kırığının üç olağan komplikasyonunun olmadığı raporlandı.

Kararlar

Radyus başı kırıklarının tedavisinde aspirasyonun, aspirasyon yapılmamasına kıyasla kısa ve uzun vadede daha iyi sonuçlar verip vermediği ve ne kadar güvenli olduğunu söyleyebilecek yeterli kanıt bulunmuyor. Radyus başı kırıklarının başlangıç tedavisi olarak aspirasyon kullanımını araştıran daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Foocharoen T, Foocharoen C, Laopaiboon M, Tiamklang T. Aspiration of the elbow joint for treating radial head fractures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD009949. DOI: 10.1002/14651858.CD009949.pub2

Orijinal özet için: Radyus Başı Kırık Aspirasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv