Miyadı Yakın Veya Miyadında Gebede Baş Gelişinde Doğum Şeklini Belirlemek İçin Pelvimetri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Annenin pelvis boyutlarını değerlendirmede pelvimetri bebek ve annede sonuçları iyileştirir mi?

Arka plan

Pelvimetri, anne pelvisine göre başları çok iri bebekleri belirleyebilir. Bu durumda yapılacak elektif sezaryen sonuçları iyileştirir. Pelvimetri yöntemleri arasında radyografik pelvimetri (röntgen, BT veya MRG muayenesi) ve klinik muayene bulunur. Bu derlemede, klinik ya da radyolojik pelvimetri kullanımını ölçüm yapılmaması ya da farklı tipte ölçümler karşı kıyaslayan tüm araştırmaları derlemeyi hedefledik.

Önemi

Bazen bebeğin başının çok iri ya da anne pelvisinin küçük olması nedeniyle doğum ilerlemez. Bu duruma “sefalopelvik orantısızlık” adı verilir ve anne ve bebek için muhtemel riskler taşıyan acil sezaryen ameliyatına yol açabilir. Anne ya da sağlıkçı orantısızlıktan endişe duyarsa gerek doğum öncesi gerekse doğumda pelvimetri yapılabilir. Bunun için klinik muayene, röntgen, BT ve MRG kullanılabilir. Pelvimetride pelvisin ve bebeğin başının boyutları ölçülür. Ancak pelvimetrinin de bazı sonuçları var: Klinik muayene anneye çok rahatsızlık verebilir, röntgen ve BT çekimleri bebeğe zarar verebilir ve MRG çok pahalıdır. Tüm bu tetkiklerin gerçek bir değeri olabilmesi için tecrübeli ve beceri kazanmış kişilerce titizlikle yapılması zorunludur. Orantısızlık doğum öncesinde pelvimetriyle doğru şekilde belirlenebilirse acil sezaryen gereğini azaltmak ve annede komplikasyonları daha az ve bebek için daha iyi sonuçlar veren elektif sezaryen planlamak mümkün olur.

Kanıtlar

Tıbbi literatürü 30 Kasım 2016 tarihine kadar taradık ve toplam 1159 gebeyle yapılan 5 araştırma belirledik. Tüm araştırmalarda röntgenle yapılan pelvimetri, klinik pelvimetri ya da pelvimetri yapılmamasına karşı kıyaslandı.

Röntgenle pelvimetri yapılan kadınlarda sezaryen olma ihtimali daha fazlaydı (düşük kalitede kanıt). Pelvimetri yapılsın ya da yapılmasın, ölen bebek sayısında fark olmadı (çok düşük kalitede kanıt), doğumda oksijensiz kalan ya da özel bakım ünitesine alınan bebek sayısında fark olmadı (çok düşük kalitede kanıt).

Anneler açısından, sepsis olan, kan nakli yapılan veya yara açılması olanların sayısında fark olmadığı bulundu (tümü için de çok düşük kaliteli kanıt). Çalışmalarda 5 dakikada 7’nin altında Apgar skorları bildirilmedi.

Sonuçların anlamı

Başla gelen bebeklerde pelvimetrinin faydalı ve güvenli olup olmadığını göstermek için, çoğunluğu düşük kalitede çok az kanıt var. Kadına röntgenle pelvimetri yapıldığında sezaryen olan kadın sayısı artıyor ancak pelvimetrinin bebekle ilgili sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini gösterecek iyi kalitede yetersiz kanıt bulundu. Daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Pattinson R, Cuthbert A, Vannevel V. Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term for deciding on mode of delivery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD000161. DOI: 10.1002/14651858.CD000161.pub2

Orijinal özet için: Başla Gelişte Pelvimetri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv