Fibroid Tedavisi İçin İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Premenopozal kadınlarda uterus fibroidlerinin tedavisinde selektif progesteron reseptör modülatörü (SPRM) denen yeni bir sınıfa ait ilaçların etkinlik ve güvenliği gözden geçirildi.

Arka plan

Fibroidler (uterusun kas tabakası içinden çıkan kanser olmayan kitleler, miyom) sık görülür. Ağır adet kanamaları, büyüklükleri nedeniyle yaptıkları etkiler (mesane ve rektuma baskı) ve gebe kalmayı güçleştirmeleri nedeniyle kadın sağlığını olumsuz etkileyebilir.

SPRM’ler yani bir ilaç olup fibroidli kadınların tedavisinde umut veriyor. Bu grup içinde mifepriston, ulipristal asetat ve asoprisnil yer alıyor. SPRM’ler endometriyumda kanserle alakalı olmayan iyi huylu değişimlere neden oluyor ve prekanseröz değil.

Araştırma tarihi

Literatürü 2016 Mayısına kadar taradık.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 14 RK araştırma aldık ancak bunların 3’ünden veri sağlanamadı. Bunun yanı sıra bitirilmiş birkaç kayıtlı çalışmanın da henüz bulguları yayınlanmadı. Bu derlemede toplam 1201 fibroidli kadınla yürütülen 11 RKA’nın sonuçları değerlendirildi. 5 çalışmada mifepriston, 4 çalışmada uliprsital asetat ve 2 çalışmada asoprisnil kullanıldı ve plaseboya veya leuprolid asetata karşı kıyaslandı. Çalışmaların yarıdan fazlasında tüm alanlarda kayırma hatası riski düşüktü. Kalan çalışmalarda en sık görülen kısıtlama metotların kötü raporlanmasıydı.

Anahtar sonuçlar

Çalışılan ana sonuç ölçütleri belirtilerdeki (fibroidle ilişkili belirti şiddeti, yaşam kalitesi, menstrual kanama, pelvik ağrı) değişimlerdi. Plaseboyla kıyaslandığında SPRM’ler fibroidle ilişkili belirtileri iyileştirdi (100’lük skalada ortalama 20 puan), kadının yaşam kalitesini iyileştirdi (100’lük skalada ortalama 22 puan), ve adet kanamasında küçük bir azalma sağladı. SPRM ile tedavi edilen kadınların %24 - % 96 kadarı hiç adet yaşamadı (plaseboyla %3). Tutarlı olarak raporlanmayan pelvik ağrıdaki değişimler hakkında karar çıkaramadık.

İki çalışmada SPRM’ler gonadotropin serbestleten hormon agonistine (leuprolid) karşı kıyaslandı ve her iki ilacın da fibroidle ilişkili belirtileri iyileştirmede etkili olduğu bulundu (yaşam kalitesini iyileştirdi, adet kanamalarını azalttı, adetlerin kesilmesini sağladı, pelvik ağrıyı azalttı). Ancak araştırmacıların SPRM’ler ve leuprolid arasında bir fark bulup bulmadığından emin değiliz.

SPRM ile tedavi edilen hastalarda uterus iç tabakasında değişim görülme ihtimali plasebo ya da leuprolide kıyasla arttı. Bu değişimler iyi huylu ve SPRM’nin bırakılmasıyla geri dönebiliyor.

Özet olarak, bu derlemeye alınan çalışmalar SPRM’lerin fibroidle ilişkili belirtileri, yaşam kalitesini ve adet kanamalarını iyileştirdiğini gösteriyor. Ancak fibroid tedavisinde SPRM’leri halen mevcut tedavilerle kıyaslayan iyi tasarımlı ve daha büyük araştırmalar yapılması gerekir.

Kanıt kalitesi

Orta kaliteli kanıtlar SPRM’lerle plaseboya kıyasla yaşam kalitesinde iyileşme, adet kanamasında azalma ve adetlerde kesilme gösteriyor. Düşük kalitede kanıtlar SPRM’lerle endometriyumda değişim oranının plaseboya kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Leuprolidle kıyaslamalar yaşam kalitesi, adetlerin kesilmesi, pelvik ağrı ve endometriyal değişimler için orta kalitede kanıtlara dayanıyor. Genel kanıt kalitesinin ana kısıtlamasını potansiyel yayınlama hataları oluşturuyor.

Kaynak

Murji A, Whitaker L, Chow TL, Sobel ML. Selective progesterone receptor modulators (SPRMs) for uterine fibroids. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD010770. DOI: 10.1002/14651858.CD010770.pub2

Orijinal özet için: Fibroid Miyom Mifepriston Ulipristal

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv