Tütün Ürünlerinin Standart Paketlerde Satılması Kullanımı Azaltabilir mi?


Foto: Andrew Magill / Flickr

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Tütün ürünleri dünyada başka bütün önlenebilir ölüm nedenlerinden daha fazla insan öldürüyor. Tütün tüketimini azaltmanın en iyi yolu kullanıma başlamayı önlemek ve mevcut kullanıcıların da bırakmasına teşvik ve yardım sağlamak. Bu, ülkeler içinde yaşayan çok sayıda insana ulaşabilen, ferdi tedavi ve sigara kullananların bırakmasını desteklemeyi öneren politikalarla sağlanabilir. Birçok ülkede tütün reklamlarına yasaklama geldi ancak paketlerin görünümü kontrole alınmadı. Sigara paketleri renkleri ve heyecan verici yeni şekil ve boylarıyla cezbedici olabiliyor. Tütün paketlerinin standardize edilmesi; bu parlak tasarımları kaldıran, örneğin sigara paketlerinin tek boy, şekil ve büyüklükte olması gibi bir devlet politikasıdır. Standardize paketler genellikle aynı renkte olur, marka imajı olmaz ve marka adı da belirlenen bir font, renk ve büyüklükte olur. Devletin istediği sağlık uyarıları ve başka bilgiler yerinde kalabilir. Avustralya 2012 Aralığında tütün paketlerini standardize eden ilk ülke oldu. Bunu 2017 Ocağında Fransa izledi. Birkaç başka ülke de standart paketleme getiriyor ya da getirmeyi planlıyor. Standart paketlemenin tütün kullanımını azaltıp azaltmadığını araştırdık.

Çalışma özellikleri

Standardize paketlemeyi değerlendiren ve akademiklerce ha önce derlenmiş ve 2016 Ocağından önce yayınlanmış makaleler için 9 bilgi tabanını taradık. Bu makalelerin referans listelerini de taradık ve gerektiğinde yazarlarla temas kurduk.

Anahtar sonuçlar

Toplam 800 000 katılımcıyla ilgili 51 çalışma bulundu. Bu çalışmalar oldukça değişkendi. Bazıları Avustralya’da standardize edilen paketlemeye odaklı olup genel sigara içme düzeyleri dâhil edildi; sigara içenlerin sigara sayısını azaltma veya daha fazla bırakma teşebbüsü olup olmadığına bakıldı. Ayrıca standardize sigara paketlerini kullanan ve gören insanlarda yürütülen ve markalı paketlere kıyasla bunlara karşı cevaplarını araştıran çalışmaları da dâhil ettik. Bunun yayında farklı paketlere baktıklarında insanların göz hareketlerini ve satın alma ve para ödemeye ne kadar istekli olduklarını değerlendiren çalışmaları da derledik.

Anahtar sonuç ölçütlerimiz sadece 5 çalışmada araştırıldı. Avustralya’da yapılan bir çalışmada standardize paketlemeden önceki ve sonraki veriler incelendi. Bu çalışmada standart paketleme getirilmesiyle tütün kullanan insanların oranında; sonucu etkileyebilecek başka faktörler için düzeltme yapıldıktan sonra, eskiye kıyasla yüzde yarım puan azalma olduğu bulundu.

Diğer dört çalışmada mevcut içicilerin sigara sayısını azaltıp azaltmadığına bakıldı. Avustralya’dan iki çalışmadan birinde 8811 içicinin sorgulanmasında içilen sigara sayısını değişmediği bulundu. Daha küçük üç çalışma karışık sonuçlar verdi.

İki başka çalışmada bırakma teşebbüsleri araştırıldı ve Avustralya da standart paketleme sonrasında bu teşebbüslerde artış gözlendi.

Kalan çalışmalarda başka sonuç ölçütlerine bakıldı. En tutarlı bulgu insanların standardize paketleri marka paketlere göre daha az cezbedici bulmasıydı.

Çalışmalarda sigara bırakan insan sayısı, sigaraya başlayan insan sayısı ve bıraktıktan sonra tekrar başlayan insan sayısı raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Bu bulguların kesinliği, standardize paketleme gibi ulusal politikaları araştırmayla ilgili güçlükler gibi birkaç nedene bağlı olarak kısıtlı. Ancak standardize paketlemenin tütün kullanımını azaltabileceğini gösteren bulguları Avustralya hükümetinden sağlanan rutin veriler ve başka sonuç ölçütlerini araştıran çalışmalar destekliyor. Örneğin derlediğimiz çalışmalarda insanlar tutarlı bir şekilde standardize paketleri markalı paketlerden daha az cezbedici buldu. Standardize paketlemenin tütün kullanımını artırabileceğini gösteren bir kanıt bulamadık.

Kaynak

McNeill A, Gravely S, Hitchman SC, Bauld L, Hammond D, Hartmann-Boyce J. Tobacco packaging design for reducing tobacco use. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011244. DOI: 10.1002/14651858.CD011244.pub2

Orijinal özet için: Sigaraya Üniforma Paket

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar