Çocukların Uzun Kemiklerindeki Basit Kistlerde Tedavi


Grafi: Kinderradiologie Olgahospital Klinikum Stuttgart / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Basit kemik kistleri büyüyen çocuklarda en sık görülen kanser dışı kemik lezyonu. Kistler kemik korteksini inceltir ve tekrarlayan patolojik kırıklara neden olabilir. Bu kırıklar bazen ekstremitede kısalma ve şekil bozukluğuna yol açar. Basit kemik kistlerinin tedavisinde ana hedef patolojik kırık riskini azaltmak, kistin iyileşmesine yardım etmek ve ağrıyı gidermektir. Halen mevcut birkaç tedavi yöntemi var ancak hangisinin en iyisi olduğu konusunda anlaşma bulunmuyor. Bu yüzden tedavideki en iyi metodu belirlemek amacıyla mevcut kanıtları kapsamlı olarak araştırdık. Bu derleme 2014 yılında yayınlanan versiyonun güncellemesi.

Önemli birkaç veri tabanını, araştırma tescillerini, konferans kitapları ve referans listelerini 2016 Nisanına kadar taradık. Sadece bir RK araştırma bulundu. Çalışmada Ortalama 9.5 yaşındaki 90 katılımcı çocukta kistlere kemik iliği ya da steroid (metilprednizolon asetat) enjekte edildi.

77 çocuğa ait sonuçlar sağlanabildi. Tedaviden 2 yıl sonraki röntgen filminde; steroid enjeksiyonu yapılan çocuklarda başarılı iyileşmenin daha sık olduğunu gösterdi; ancak bunun doğru bir bulgu olduğundan çok şüpheliyiz. Düşük kalitede kanıtlar tedaviden iki yıl sonra iki tedavi grubunda da benzer şekilde yüksek düzeyde fonksiyon (Çocuklar İçin Aktivite Skoru ile ölçüldü) ve daha az ağrı (Oucher skoruyla ölçüldü) gösterdi.

Tedavi sonrasında patolojik kırık dâhil ters olaylarda iki müdahale arasında fark olmadığını gösteren çok düşük kalitede kanıt vardı.

Kanıt kalitesi düşük ya da çok düşük olduğundan tedaviler arasında fark olmadığına veya bir tedavinin diğerine göre daha az komplikasyonla daha iyi sonuç verdiğine kesin karar veremiyoruz.

Bu derleme az katılımcılı bir araştırmaya dayanıyor. Bu nedenle çocuklarda uzun kemiklerin kistlerinin tedavisinde en iyi yöntemi belirlemek için yetersiz kanıt var. Daha çok katılımcılı ve çocukların daha uzun izlendiği daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Zhao J, Wang J, Huang W, Zhang P, Ding N, Shang J. Interventions for treating simple bone cysts in the long bones of children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. Art. No.: CD010847. DOI: 10.1002/14651858.CD010847.pub3

Orijinal özet için: Kemik Kisti Enjeksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar