Çok Damarı Tutan STEMİ’de Sadece Sebep Damarda Veya Komple Revaskülarizasyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çok sayıda koroner arterde daralması olan hastalarda, kalp krizine neden olan tam kapanmış damarın yanı sıra tüm arterleri mi açmak daha iyi yoksa sadece krize neden olanı mı?

Arka plan

Kalp krizine neden olan tamamen kapanmış koroner arterle birlikte ciddi derecede daralmış çok sayıda damarın varlığı (çoklu damar hastalığı), kalp krizi geçiren hastalarda olağan görülür. Güncel tedavide daralmış ya da tam tıkanmış damarlar, perkütan yolla aort içinden iletilen bir balonla açılarak kan akımı sağlanır. Bu işlem esnasında genellikle damarın yeniden kapanmasını önlemek için daralan bölgeye bir stent konur. Tam kapanan arterin yanında başka daralmış koroner damarlar da olabilir. Ancak birkaç kardiyoloji derneği sadece kalp krizine neden olan damara müdahale edilmesini, kişide belirtiler devam etmedikçe diğer daralmış damarları tedavi yapmadan bırakmayı öneriyor.

Çalışma özellikleri

Çoklu damar hastalığı tedavisi için perkütan koroner müdahale geçirmiş erişkin hastalarda yapılan klinik çalışmaları aradık. Kanıtlar 4 Ocak 2017 tarihine kadar güncel.

Derlediğimiz 9 çalışmadan sadece 4’ü devlet kurumları ya da başka hayır kurumlarından fon sağladığını bildirdi. Kalanları fon kaynağı bildirmedi ve finans kaynağı olarak özel firmalardan bahsedilmedi. Derlenen çalışmalarda hem katılımcılar hem de araştırmacılar hangi hastaya hangi tedavinin yapıldığından haberliydi, bu da sonuçlarda kayırma hatasına neden olabilir. Bir çalışma, tedavi anlamlı olduğu için hasta katılımını planlanandan önce sonlandırdı. Bu da müdahale grupları arasındaki farkın olduğundan fazla hesaplanmasına neden olabilir. Çalışmaların çoğuna alınan katılımcı sayısı tedaviler arasında olabilecek bir farkı görebilmek için yeterli değildi.

Anahtar sonuçlar

Çoklu damar hastalığı olan ve kalp krizi geçiren toplam 2633 katılımcıyla yürütülen 9 klinik araştırma derledik. Sadece krize neden olan damarı tamir edilen hastalara kıyasla tüm damarları açılan hastalarda, tedaviyi izleyen bir yılın sonunda kalp ve damar hastalığından ölüm daha az oldu; sorunlu koroner arterlerin açılması için daha az tedavi gerekti ve daha az kalp krizi görüldü. Analizlerimize dayanarak tüm daralan damarların tedavi edilmesi daha iyi bir strateji olarak görülmekle beraber, hala bu yaklaşımla birlikte kalp damar hastalıklarından ya da kalp krizinden ölümlerin daha az olduğunu konfirme etmek için iyi tasarımlı daha fazla klinik araştırma ihtiyacı var.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar çok düşük kalitede. Örneğin derlenen çalışmalardaki katılımcı sayısı yetersizdi, tıbbi ekibin çalışma grubunda katılımcıların yerleşiminden haberi vardı ve bunlar kararlarımızı etkilemiş olabilir. Hangi stratejinin üstün olduğunu belirlemek için daha fazla katılımcılı iyi tasarımlı araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Bravo CA, Hirji SA, Bhatt DL, Kataria R, Faxon DP, Ohman E, Anderson KL, Sidi AI, Sketch MH, Zarich SW, Osho AA, Gluud C, Kelbæk H, Engstrøm T, Høfsten D, Brennan JM. Complete versus culprit-only revascularisation in ST elevation myocardial infarction with multi-vessel disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD011986. DOI: 10.1002/14651858.CD011986.pub2

Orijinal özet için: Koroner Damar Açma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv