Abdominal Aort Anevrizmasında Laparoskopik Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Abdominal (karın içi) aort anevrizmasında (AAA), vücuda kan sağlayan bu büyük damar anormal derecede genişler. 65 yaş üstü erkeklerin %4 – 7’sinde görülüyor, kadınlarda daha seyrek. 55 mm’den geniş anevrizmalarda ölümcül olabilen yırtılma riski yüksek olup AAA’sı yırtılan hastaların %60 kadarı hastaneye ulaşamadan ölüyor. Anevrizması 55 mm’den geniş olan hastalar, yırtılma riski ameliyat riskini aştığından genellikle tamirat için sevk ediliyor. Tamiratın üç yolu var: ameliyat, endovasküler tamir EVAT) ve laparoskopik tamir. Ameliyatta karın açılır, abdominal aort ortaya çıkarılır, zayıf bölge çıkarılarak yerine bir sentetik greft dikişle yerleştirilir. EVAT’ta kasıktan küçük bir kesiyle girilerek x-ray rehberliği altında arızalı bölgeye bir stent yerleştirilir. Laparoskopik tamir yine karından yapılır, sentetik greft bu yolla yerleştirilir. EVAT ve laparoskopik girişimlerin faydaları küçük kesiler gerekmesi, daha az ağrı ve komplikasyon olması, mortalite oranının daha düşük ve hastanede kalış süresinin daha kısa olmasıdır.

Mevcut kanıtlar EVAT’ın tercih edilen yaklaşım olduğunu gösteriyor. Ancak laparoskopik tamir de EVAT için uygun olmayan hastaların tedavisinde güvenli ve etkili bir alternatif yol olarak önerildi. Bu derleme AAA’da laparoskopik ameliyatın etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışma özellikleri ve anahtar sonuçlar

2016 Ağustosuna kadar, 100 katılımcıda el yardımlı laparoskopik tamiratı EVAT ile kıyaslayan 1 randomize kontrollü araştırma bulundu. Çalışma esnasında hastane içi ölüm olmadı. Araştırma laparoskopik tamiratın EVAT’tan daha uzun zaman aldığını ancak her iki tedaviden sonra da bacağında kan akımı azalmış hasta sayısının farklı olmadığını gösterdi.

Kanıt kalitesi

Halen AAA’da laparoskopik tamiratın nispi etkinlik ve güvenliğini araştıran randomize kontrollü araştırma eksikliği var. Sadece bir küçük çalışma derlendiği ve güven aralıkları geniş olduğundan mevcut kanıtların kalitesi belirsiz ve çalışmaya sadece erkekler alındığı için dolaylı.

Kararlar

Karara varabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Robertson L, Nandhra S. Laparoscopic surgery for elective abdominal aortic aneurysm repair. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD012302. DOI: 10.1002/14651858.CD012302.pub2

Orijinal özet için: Anevrizma Laparoskopik Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv