Doğum Sancısında Alternatif Metotlara Karşı Remifentanille Hasta Kontrollü Analjezi

Cochrane derleme özeti

Konu

Doğum esnasında ağrı çeşitli yollarla giderilebilir. Bunlar arasında epidural analjezi, kas içine enjeksiyon ya da damar içi sürekli infüzyonla opioid verilmesi ve azot oksit gibi inhalasyon anestezisi bulunur. Remifentanil nispeten yeni bir ilaç olup, kuvvetli, kısa etkili bir opioiddir.

Önemi

Doğum ağrısının anne ve bebekte ters etkileri olup doğumun uzamasına neden olabilir.

Bu derlemede normal vaginal doğum esnasında hasta kontrollü analjezi (HKA) şeklinde verilen remifentanil; aynı yolla ya da kas içi ve damar içi yolla verilen başka opioidlerle; epidural analjeziyle; HKA şeklindeki farklı remifentanil rejimleriyle; sürekli infüzyonla verilen remifantanille; inhalasyon anestezisiyle ve tedavi yapılmamasına karşı kıyaslandı. Ana sonuç ölçütü olarak ağrı gidermeden tatmin, ağrı skorları, anneler ve bebelerde yan etkiler, ek analjezi ihtiyacı ve sezaryen riski değerlendirildi

Araştırmalar ve kanıt kalitesi

Literatür 2015 Kasım/Aralık aylarında tarandı ve tarama 2016 Aralığında güncellendi. Toplam 3569 kadınla yapılan 20 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çalışmaların metodolojik kalitesi ortayla düşük arasındaydı.

Remifentanille HKA yapılan kadınlar, ağrı kesici etkiden damar içi ya da kas içi yolla başka opioid alanlara göre daha fazla tatmin oldu (4 araştırma, 216 kadın, çok düşük kalitede kanıt).

Remifentanille yapılan HKA 1 saatte, damar içi ya da kas içi yolla (3 araştırma, 180 kadın) veya HKA ile (3 araştırma, 215 kadın) başka opioid verilmesine göre daha kuvvetli ağrı giderdi; ikisi için de kanıt kalitesi çok düşüktü.

Remifentanille yapılan HKA ile birlikte ek analjezi gereksiniminde İV ya da İM verilen başka opioidlere kıyasla azalma görüldü (orta kalitede kanıt, 3 araştırma, 190 kadın).

Ek analjezi gereken kadın sayısı remifentanil ya da opioidlerle yapılan HKA arasında farklı değildi (3 araştırma, 215 kadın, düşük kalitede kanıt).

Remifentanille yapılan HKA diğer kas içi opioidlere kıyasla annede solunum depresyonu riskini artırdı (1 araştırma, 36 kadın, çok düşük kalitede kanıt).

Remifentanille HKA verildiğinde, yeni doğan bebeklerde 5 dakikada Apgar skorlarının düşük olma ihtimali diğer İM ya da İV opioidlere kıyasla daha fazla bulunmadı (1 araştırma, 88 bebek, çok düşük kalitede kanıt). Ancak yeni doğanlarda bu risk diğer opioidlerle yapılan HKA’ya göre daha düşüktü (1 araştırma 17 bebek, çok düşük kalitede kanıt).

Remifentanille HKA verilmesiyle birlikte İV ve İM opioidlere kıyasla sezaryen riski artmadı (4 araştırma, 215 kadın düşük kalitede kanıt) ancak diğer opioidlerle yapılan HKA’ya kıyasla arttı (2 araştırma, 143 kadın, çok düşük kalitede kanıt).

Kadınlar, remifentanille yapılan HKA ile sağlanan ağrı giderici etkiden epidurale kıyasla biraz daha az tatmin oldu (7 araştırma, 2135 kadın, çok düşük kalitede kanıt). Ağrı şiddeti, remifentanil grubunda epiduralden daha fazlaydı (6 araştırma, 235 kadın, düşük kalitede kanıt); ek analjezi ihtiyacı daha fazla oldu (6 araştırma, 1037 kadın, orta kalitede kanıt).

Remifentanille HKA annede solunum durması (apne) riskini epidurale kıyasla artırdı (1 araştırma, 38 kadın, çok düşük kalitede kanıt). Remifentanille yapılan HKA ile birlikte epidurale kıyasla annede solunum depresyonu riskinde artma bulunmadı (3 araştırma, 687 kadın, düşük kalitede kanıt).

Yeni doğan bebeklerde doğumdan sonraki 5 dakikada Apgar skorunda düşme ihtimali aratmadı (5 araştırma, 1322 bebek, düşük kalitede kanıt).

Sezaryen gereken kadın sayısı remifentanille yapılan HKA ve epidural analjezi arasında farklı değildi (orta kalitede kanıt).

Sonuçların anlamı

Kanıtların kalitesi çoğunlukla düşük olduğundan bu derlemenin sonuçlarına olan güvenimiz kısıtlı. Sonuçlar az katılımcısı olan çok az araştırmaya dayandığından anne ve bebekler için yan etkilerle ilgili kesin karar da çıkaramadık. Remifentanille inhalasyon anestezisi veya tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayan seçime uygun araştırma bulunmadı. Özellikle anneler ve yeni doğanlar için yan etkilerle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Weibel S, Jelting Y, Afshari A, Pace N, Eberhart LHJ, Jokinen J, Artmann T, Kranke P. Patient-controlled analgesia with remifentanil versus alternative parenteral methods for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011989. DOI: 10.1002/14651858.CD011989.pub2

Orijinal özet için: Remifentanille HKA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv