Klinik Olarak Lokalize Böbrek Kanserlerinin Tedavisinde Parsiyel Nefrektomi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Vücuda yayılmamış küçük böbrek kanserli hastalarda tüm böbreği çıkarmaya (radikal nefrektomi) kıyasla sadece tümörü çıkarmanın (parsiyel nefrektomi) etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Küçük böbrek tümörleri sıklıkla başka nedenlerle istenen görüntüleme çalışmalarında (BT gibi) yakalanır. Bu tümörlerin bir kısmı vücuda yayılabilecek, kanama ve ağrı gibi problemlere ve hatta ölüme götürebilecek kanserlerdir. Tedavinin en iyi yolu tümörü ameliyatla çıkarmaktır. Bu, etrafındaki bir kısım dokuyla birlikte sadece tümörü çıkararak veya tüm böbreği çıkararak yapılır. Hangisinin daha iyi olduğu bilinmiyor.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 24 Şubat 2017 tarihine kadar taradık. Kanser olduğu düşünülen lokalize tümörlü toplam 541 katılımcılı 1 randomize kontrollü araştırma bulduk. Katılımcılar ortalama 9.3 yıl izlendi.

Anahtar sonuçlar

Sadece tümörü çıkarılan hastalarda herhangi bir nedenden ölüm ihtimali tüm böbreği çıkarılanlardan daha büyük görünüyor. Tümörün yeniden gelişimine kadarki süre veya ölümle sonuçlanan ciddi komplikasyonlarda az fark var ya da hiç yok. Gruplar arasında birbirine kıyasla hemodiyaliz gereksinimi ya da yaşam kaliteleri hakkında kanıt bulunamadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşüktü. Bu, sonuçlara güvenimizin sınırlı olduğu ve kısmi nefrektominin etkisinin oldukça farklı olabileceği anlamına geliyor.

Kaynak

Kunath F, Schmidt S, Krabbe L, Miernik A, Dahm P, Cleves A, Walther M, Kroeger N. Partial nephrectomy versus radical nephrectomy for clinical localised renal masses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD012045. DOI: 10.1002/14651858.CD012045.pub2

Orijinal özet için: Parsiyel Nefrektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv