Pankreas Nekrozu Tanısında Kan Testleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pankreas karın içi bir organ olup sindirim enzimleri salgılar ve bir kanal sistemiyle barsağa boşaltır. Pankreasta Langerhans adacıkları da bulunur bunlar da insülin gibi birkaç hormon salgılar. İnsülin kan şekerini düzenler.

Akut pankreatit bu bezin ani iltihaplanmasıdır, sonucunda pankreas hasara uğrar (pankreas nekrozu). Pankreas nekrozu olan hastaların tedavisi, olmayanlardan farklıdır. Akut pankreatitli hastada nekroz olup olmadığını anlamak için C-reaktif protein (CRP), prokalsitonin ve laktat dehidrogenaz (LDH) gibi kan testleri kullanılabilir. Bunu genellikle pankreas nekrozunu onaylamak için BT çekimi izler. Eğer hastada pankreatik nekroz bulunursa bakım yoğunluğu artırılır ve gereken ek tedaviler yapılır.

Halen pankreas nekrozunu belirlemede CRP, prokalsitonin ve LDH testlerinin faydalı olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Pankreas nekrozunu belirlemede CRP, prokalsitonin ve LDH testlerini doğruluğu hakkında raporlama yapan çalışmalar için kapsamlı bir literatür araştırması yaptık. 20 Mart 2017 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar derlendi. Toplam 242 pankreatitli hasta bilgilerini raporlayan 3 araştırmayı derledik. Derlenen çalışmalara tüm nedenlere bağlı pankreatitli hastalar alındı.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalarda kan testlerinin ne zaman yapıldığı ve hangi düzeyin anormal kabul edileceği ile ilgili değişkenlik nedeniyle genel sonuç sağlamak için tüm verileri kombine edemedik. Aşağıdaki nedenlerle kesin bir kesin karar oluşturmamız mümkün olmadı:

* Derlenen çalışmalar az sayıda katılımcı alındı. Sonuçlarda önemli belirsizlik oldu.

* Çalışmalarda metodolojik kalite düşüktü, bu da belirsizliği artırdı.

* Sonuçların güvenilir olması için, başka bir grup katılımcıda tekrarlanabilmesi gerekir. Bu yapılmadığından belirsizlik sürdü.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmaların metodolojik kaliteleri belirsiz ya da düşük olduğundan hatalı sonuçlara varabilir.

Kaynak

Komolafe O, Pereira SP, Davidson BR, Gurusamy K. Serum C-reactive protein, procalcitonin, and lactate dehydrogenase for the diagnosis of pancreatic necrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD012645. DOI: 10.1002/14651858.CD012645

Orijinal özet için: Pankreas Nekroz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv