Radikal Sistektomiden Sonra Barsak İşlevinin Yeniden Kazanımı İçin Alvimopan

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Mesanesi çıkarılan hastalarda alvimopan barsak işlevinin plaseboya kıyasla daha hızlı geri dönüşünü sağlar mı?

Arka plan

Mesanenin ameliyatla çıkarılması büyük ameliyattır ve hastanede birkaç gün yatış gerektirir. Hastaların yatışını gerektiren sorunlardan biri de normal şekilde yemek yiyememe ve barsak hareketlerini olmamasıdır ve ileus olarak adlandırılır. Alvimopan bu durumun tedavisinde kullanılır ancak ne kadar faydalı olduğu ve yan etkilerinin ne olduğu belirsiz.

Çalışma özellikleri

Literatürde kapsamlı bir araştırma yaptık ve tek bir çalışma bulduk. Mesanesi çıkarılmak üzere ameliyat olan hastalara ya 7 günde 15 doz 12 mg alvimopan veya plasebo verildi. Çalışma bu ameliyatı çok yapan (yılda en az 50), deneyimli cerrahları olan merkezlerde yürütüldü. Hastalara barsak hareketlerinin yeniden kazanımı için ameliyattan sonra erkenden yataktan çıkmalarını sağlamak gibi başka önlemler de kullanıldı.

Anahtar sonuçlar

Kısa süre alvimopan alan hastaların katı gıdaları daha hızlı tolere ettiği ve hastaneden daha çabuk taburcu olduğu ve büyük ters olayların daha az görüldüğü bulundu. Bu hastaların hastaneye yeniden kabulünün gerekmesi, kalp problemleri riski veya narkotik ağrı kesici gereksinimiyle ilgili bir fark bulamadık. Alvimopan alan hastalarda yeniden gastrik tüp yerleştirme ihtimali azaldı.

Kanıt kalitesi

Tüm birincil sonuç ölçütleri için kanıt kalitesine GRADE sistemine göre en az orta olarak değer biçildi. Bu alvimopanın ne kadar faydalı olduğu hakkındaki tahmini hesabımızın gerçek değerden farklı olması ihtimali olmakla beraber muhtemelen buna yakın olduğu anlamına geliyor.

Kaynak

Sultan S, Coles B, Dahm P. Alvimopan for recovery of bowel function after radical cystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD012111. DOI: 10.1002/14651858.CD012111.pub2

Orijinal özet için: Paralitik İleus Avimopan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv