Sınırlı Aşama Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Ameliyat


Küçük Hücreli Ca. / Grafi: Yale Rosen from USA / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akciğer kanserinin çeşitli tipleri var, biri de küçük hücreli kanser. Bu kanser eğer göğüs içinde sınırlı kaldıysa sınırlı aşama, göğüs dışına yayılma gösterdiyse yaygın aşama olarak nitelenir. Halen sınırlı aşama kanser yerel kalıp göğsün bir tarafı dışına yayılım göstermiyorsa tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi öneriliyor.

Derleme sorusu

Göğüs dışına yayılmamış küçük hücreli kanseri olan hastalar, tümör ameliyatla çıkarıldıktan sonra; kemoterapi, radyoterapi ya da ikisi birden yapıldığı ya da hiçbiri yapılmadığında; sade veya radyoterapiyle birlikte kemoterapi tedavisine göre daha uzun yaşayıp yaşamadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

11 Ocak 2017 tarihine kadar yapılan klinik araştırmaları taradık ve göğüs dışına yayılmamış küçük hücreli akciğer kanserli 330 hastayla yapılan 3 araştırmayı derledik. Bir kısmına sadece cerrahi uygulandı, bazılarına uygulanmadı. Yine bazılarına ameliyatın yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi verildi, bazılarına ameliyat yapılmadan verildi. Hastaların yaşam sürelerindeki farka ve tedavilerin yan etkilerine bakıldı.

Anahtar bulgular

Tüm veriler çok düşük kalitedeydi. Üç çalışma da kombine edilemeyecek kadar farklıydı. Bir çalışmada ameliyat yapılmayan (ancak radyoterapi yapılan) hastaların yapılanlardan daha uzun yaşadığı bildirildi. Bir çalışmada da ameliyatla iki yılda hastaların %4’ünün yaşadığı, buna kıyasla radyoterapi alanların %10’unun yaşadığı bildirildi. Bir çalışmada da ameliyatla hastaların %52’sinin yaşadığı buna kıyasla radyoterapi olanların %18’inin yaşadığı bildirildi. Kanıtlarımız küçük hücreli kanserli hastalarda ameliyat kullanımını desteklemiyor, ancak verilerin kalitesi düşük ve 20 yıldan eski. Küçük hücreli kanseri olan hastalarda ameliyatı ameliyat yapılmamasına karşı düzgünce kıyaslamak için daha iyi araştırmalar gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesini çok düşük, düşük, orta ve yüksek dereceleriyle değerlendirdik. Bu derlemede çalışmalardaki tüm sonuç ölçütleri için kanıt kalitesini çok düşük bulduk. Araştırmalar çok farklı olduğu için sonuçları kombine edemedik, ayrıca çok eskiydiler. Bazıları da kaliteleri hakkında yeterli bilgi sağlamadı.

Kaynak

Barnes H, See K, Barnett S, Manser R. Surgery for limited-stage small-cell lung cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011917. DOI: 10.1002/14651858.CD011917.pub2

Orijinal Özet İçin: Küçük Hücre Erken

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar