İleri Böbrek Kanserinde İmmünoterapi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Böbrek kanseri, tanı esnasında başka organlara yayılmış bulunursa nadiren şifa sağlanabilir. Günümüzde bu durumda standart tedavi olarak hedefli ilaçlar düşünülür. Bu derlemede immünolojik tedavileri veya kombinasyon tedavilerini standart tedaviyle doğrudan kıyaslayan klinik araştırmalar incelendi.

Arka plan

Yeni hedefli ilaçların kullanımından önce, başka organlara yayılma gösteren böbrek kanseri olan hastalarda kansere karşı bağışıklık cevabını non-spesifik yolla güçlendiren ilaçlar en yaygın kullanılan tedaviydi. Aşılar ve “kontrol noktası inhibitörleri” gibi vücudun bağışıklık sistemini spesifik olarak hedefleyerek kanser hücrelerini daha spesifik olarak tanıma ve saldırmasını sağlayan yeni immüno-terapötik ilaçlar geliştirildi. Bu derlemede her çeşit immünoterapi veya kombinasyon tedavisini, güncel standart tedaviyle kıyaslayarak değerlendirdik.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 2016 Ocağının sonuna kadar sistematik olarak taradık ve toplam 4732 katılımcıda 4 farklı tipte immünoterapiyi inceleyen 8 randomize kontrollü araştırma bulduk.

Bir araştırma kamu kuruluşundan, kalanların hepsi ilaç şirketlerinden fon sağladı.

Çalışma katılımcıları genel olarak ileri böbrek kanserli hastaları temsil gücündeydi. Hastaların çoğunluğunda tedavi öncesinde böbrek kanseri çıkarıldı. Daha önce standart ilaçlar almış (821 katılımcı) ve almamış (3911 katılımcı) hastaları kıyasladık. Tüm araştırmalarda ana sonuç ölçütümüz olan bir yıllık sürvi dâhil, daha uzun yaşama şansı raporlandı. Ayrıca tedavinin şiddetli yan etkileri, yaşam kalitesi ve hastalığın kötüleşmesinde gecikmeye de odaklandık.

Anahtar sonuçlar

Hedefli tedaviler çağından önce interferon-α en olağan kullanılan tedaviydi. Toplam 1166 katılımcıyla yapılan 2 araştırma tek başına interferon-α ile monoterapi, hedefli standart tedaviyle kıyaslandı. İnterferon-α muhtemelen kıyaslandığı sunitinib ve temsirolimus adlı hedefli tedavilerden daha aşağı. İnterferon-α monoterapisi alan hastalar muhtemelen hastalığın kötüleşmesine kadar daha kısa yaşıyor. Yaşam kalitesi benzer, tedavi yan etkileri daha fazla olabilir.

Temsirolimus’u interferon-α’ya eklemek tek başına temsirolimus’a kıyasla sürviyi iyileştirmiyor ancak büyük yan etkilerde çoğalmayla sonuçlanabilir (1 çalışma).

2 çalışmada interferon-α, önceden tedavi görmemiş 1381 katılımcıda interferon+bevacizumab tedavisiyle kıyaslandı. Tek başına interferon-α ile tedavi edilen hastalarda hafifçe yüksek ölüm oranı ve muhtemelen daha az büyük yan etkiler olduğu bulundu.

İki araştırmada aşılar değerlendirildi. İleri böbrek kanserli hastalarda aşılar benzer oranda ölüm ve yan etkilere yol açtı.

Daha önce sistemik tedavi olmuş hastalarda yeni bir “kontrol noktası inhibitörü” olan nivolumabla yapılan bir çalışmada, everolimusla yapılan hedefli standart tedaviye kıyasla ortalama sürvi 5 aydan fazla iyileşti. Etkiyle beraber muhtemelen yaşam kalitesi daha iyi olup büyük yan etkiler daha az görüldü.

Kanıt kalitesi

Genellikle hastalar ve müdavi hekimler tedaviye körlenmediği ve nispeten az sayıda katılımcı alındığından analiz ettiğimiz çalışmaların sonuçlarına güvenimizi düşürdük (orta ya da düşük kalitede kanıt).

Kaynak

Unverzagt S, Moldenhauer I, Nothacker M, Roßmeißl D, Hadjinicolaou AV, Peinemann F, Greco F, Seliger B. Immunotherapy for metastatic renal cell carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD011673. DOI: 10.1002/14651858.CD011673.pub2

Orijinal özet için: İleri Böbrek Kanseri Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv