Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrasında Rehabilitasyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Lomber disk ameliyatı olan hastalarda rehabilitasyon programlarının ağrı, toparlanma, fonksiyonlar ve işe dönüş üzerindeki etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Disk kayması ya da fıtıklanması belde sinir sıkışmasıyla birlikte görülen bacak ağrısının en sık nedenidir. Çoğu hasta ilaç ya da fizyoterapi gibi cerrahi dışı yöntemler kombine edilerek tedavi edilir. Belirtileri ısrar eden hastalar ameliyat olabilir. Ameliyat sonrasında hastaların %78 – 95’i iyileşir bazılarında belirtiler devam edebilir. Tahminen, disk ameliyatı olan hastaların %3 – 12 kadarında belirtilerin tekrarlayabileceği ve bunların çoğunun yeniden ameliyat olacağı hesaplanıyor. Ameliyattan sonrası fizyoterapist tarafından verilen, egzersiz tedavisi gibi rehabilitasyon programları ve iş gibi normal aktiviteye dönüş tavsiyeleri olağan yaklaşımlardır.

Çalışma özellikleri

Bu derleme güncellemesinde ilk disk fıtığı ameliyatı olan hastalarda çeşitli rehabilitasyon programlarının etkileri değerlendirildi. 18 – 65 yaşlar arasında, kadın ve erkek toplam 2503 katılımcıyla yapılan 22 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Kanıtlar 2013 Mayısına kadar güncel. Tedavilere en sık ameliyattan 4- 6 hafta sonra başlandı, ancak bu süreler 2 saatle 12 ay arasında değişkendi.

Araştırmaların kapsam, süre ve şiddetinde oldukça değişkenlik görüldü. Müdahale süreleri 2 haftayla 1 yıl arasında; çoğu 6 – 12 hafta arasındaydı. Katılımcılar ortalama ciddi ağrı şiddetini raporladı ( 0 – 100 skalasında 56 puan). Çoğu çalışmada (1) tedavi verilmemesine kıyasla egzersiz (2) düşük şiddete karşı yüksek şiddette egzersiz (3) ev egzersizine kıyasla gözlem altında egzersiz kıyaslandı. Bu derlemede bu kıyaslamalar raporlandı.

Anahtar sonuçlar

Cerrahiden 4 – 6 hafta sonra egzersiz programlarına katılan hastalar, tedavi almayanlara kıyasla kısa vadede hafifçe daha az ağrı ve malûliyet bildirdi.

Yüksek yoğunlukta egzersiz programına alınan hastalar, düşük yoğunlukta egzersiz alanlara göre kısa vadede hafifçe daha az ağrı ve malûliyet bildirdi.

Gözlem altında egzersiz yapan hastalar, ağrı ve malûliyette ev egzersizi yapanlara kıyasla az fark bildirdi ya da hiç olmadığını bildirdi. Yüksek kalitede kanıt olmadığından sağlam kararlar çıkarmak güç.

Çalışmalardan hiç birinde ilk ameliyattan sonra reoperasyon oranlarında bir artış bildirilmedi.

Kanıtlar ameliyat sonrasında tüm hastaların mı yoksa sadece ameliyattan 4 – 6 hafta sonra hala belirti gösterenlerin mi tedavi edilmesi gerektiğini göstermiyor.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların yarısında bulunan metodoloji kısıtlamaları sonuçların dikkatle okunması gerektiğini gösteriyor. Tedavilerin çoğu bir tek araştırmada test edildi. Bu nedenle müdahalelerin çoğu için bulunan sadece düşük ya da çok düşük kalitede kanıtlar, etkinlikleri hakkında sağlam kararlar verilemeyeceğini gösteriyor.

Kaynak

Oosterhuis T, Costa LOP, Maher C, de Vet HCW, van Tulder MW, Ostelo RWJG. Rehabilitation after lumbar disc surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD003007. DOI: 10.1002/14651858.CD003007.pub3

Orijinal özet için: Bel Fıtığı Ameliyat Rehabilitasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv