Kalça Kırığı Olan Hastalarda Lokal Anestezikle Sinir Blokajı


Case courtesy of Dr M Osama Yonso / radiopaedia.org

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Periferik sinir blokunda, beyne giden ağrılı uyaranları geçici olarak durdurmak için sinirlerin yakınına lokal anestezik enjekte edilir. Bu derlemede kalça kırığı olan hastalarda ağrı tedavisi için yapılan periferik sinir bloklarını araştıran randomize kontrollü araştırmalardan sağlanan kanıtlar incelendi.

Araştırma tarihi

Bu derleme eski versiyonun 2016 Ağustosunda yapılan güncellemesidir.

Çalışma özellikleri

Toplam 1760 erişkinle çeşitli ülkelerde yapılan ve 1980 – 2016 yılları arasında yayınlanmış 31 araştırmayı derledik.

Fon kaynakları

3 araştırma hayır kurumlarından, 1’i devletten ve 5’i idari kaynaklardan fon sağladı, kalanları fon kaynağı bildirmedi.

Anahtar sonuçlar

Periferik sinir blokları, hareketle görülen ağrıyı 30 dakika içinde kalça kırığında ağrı tedavisi için kullanılan diğer analjezi modlarına kıyasla daha iyi azalttı. Azalma iki analjezik rejim arasında 0 – 10 skalası üzerinden -3.4 puan farka eşdeğerdi.

Kalça kırığı ağrısını tedavi için periferik sinir blokajı kullanıldığında pnömoni riski de azaldı. Kalça kırığı olan her 7 hasta başına 1 daha azında pnömoni görüldü.

Çalışmalarda periferik sinir bloklarıyla ilişkili majör komplikasyon olmadığı ve ameliyat sonrasında ilk mobilizasyona kadar geçen sürenin azaldığı (yaklaşık 11 saat daha erken) bildirildi.

Lokal blokajın akut konfüzyon, miyokart iskemisi ve cerrahi sonrası 6 ay içinde ölümler anlamında bir fark yarattığını belirlemek için yeterli katılımcı belirleyemedik. Tek enjeksiyon şeklinde yapılan periferik sinir blokajı analjezik ilaç maliyetinde de düşürdü.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine, 30 dakika içinde ağrı azalması için yüksek; pnömoni, ilk mobilizasyon zamanı ve analjezik maliyeti için orta değer biçtik. Periferik sinir bloklarını akut konfüzyonel durum, miyokart iskemisi ve mortalite risklerine etkisine dair kesin kararlar çıkarabilmemiz için daha fazla bilgi sağlamak gerekiyor.

Kaynak

Guay J, Parker MJ, Griffiths R, Kopp S. Peripheral nerve blocks for hip fractures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD001159. DOI: 10.1002/14651858.CD001159.pub2

Orijinal özet için: Kalça Kırığı Lokal Anestezi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv