Kistik Fibrozlularda Hava Yollarını Mukustan Temizlemek İçin Vibrasyon Cihazları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kistik fibrozlularda hava yollarını mukustan temizlemeye yardım için kullanılan vibrasyon cihazlarının (e.g. Flutter, acapella, cornet, Quake®, intrapulmoner perküsif ventilasyon, yüksek frekanslı göğüs duvarı osilatörleri (e.g. Vest®), VibraLung® and MetaNeb®) etkileri hakkında kanıtları derledik. Bu derleme eski versiyonun güncellemesidir.

Arka plan

Kistik fibrozlu hataların akciğerlerinde mukus çok yapışkandır ve enfeksiyon ve enflamasyona neden olabilir. Bu durum zamanla hava yollarına hasar verir ve akciğer fonksiyonlarını bozar. Kistik fibrozlu hastalarda akciğer mukusunu temizlemek için göğüs fizyoterapisi yapılır. Tek başına ya da diğerleriyle kombine olarak, manuel teknikler, solunum teknikleri ve mekanik cihazlar gibi çeşitli metotlar kullanılır. Osilatör de denen vibrasyon cihazları mukusu temizlemek için vücut içinde ya da dışında yaratılan basınçla iş görür.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 26 Nisan 2017 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Derlemeye 4 – 63 yaşlar arasında kistik fibrozlu toplam 1138 katılımcıyla yürütülen 35 araştırma dâhil edildi. Çalışmalarda değişik fizyoterapi metotları randomize olarak kıyaslandı. Aynı tip cihazlar çok sayıda çalışmada ve aynı süreyle araştırılmadı; araştırma süreleri 2 günle 13 ay arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Çalışma tasarımları arasındaki farklar nedeniyle çalışmaların sonuçları fayda sağlayacak bir şekilde kombine edilemedi.

Vibrasyon cihazlarının çalışmalarda kıyaslandıkları herhangi bir fizyoterapi metodundan; ya da birinin diğerinden daha iyi olduğuna dair net bir kanıt bulunamadı.

Bir çalışmada bir vibrasyon cihazı kullanılan hastalara, pozitif ekspirasyon basıncı veren cihazlara göre göğüs enfeksiyonu için daha fazla ek antibiyotik vermek gerektiği bulundu. Hastalara en uygun hava yolu temizleme metodunu tavsiye ederken fizyoterapistlerin tedavi ettikleri hastaların ihtiyaçlarını göz önüne almaları gerekir.

Gelecekte akciğer enfeksiyon sıklığını, hasta tercihlerini, tedaviye sadakati ve tedaviden genel tatmini, maliyeti de göz önüne alan daha büyük ve uzun süreli çalışmalar yapılması gerekiyor. Kistik fibrozlu hastalar fizyoterapi rejimlerine bağlandıklarında egzersiz toleransı, solunum fonksiyonları ve mortalite gibi diğer sonuçlarda da iyileşme olabileceğinden tedaviye sadakatin önemli olduğu düşüncesindeyiz.

Kanıt kalitesi

Genel olarak, bazı çalışmalarda sonuçların bazılarına olan güvenimizi etkileyebilecek bası tasarım problemleri olduğunu düşündük. Çalışmaların yaklaşık dörtte birinde sonuçların açıkça raporlanmadığı kaygısı duyduk ve yaklaşık üçte birinde çalışmadan ayrılan hastaların neden ayrıldığı net olarak açıklanmadı. Farklı tipte fizyoterapilerin kıyaslanmasında hasta ve fizyoterapist hastanın hangi tedaviyi aldığını daima bilir ve bu hangi tedavinin daha iyi hissettirdiği gibi bazı sorulara verdikleri cevapları etkileyebilir ancak bunun az sayıda çalışmada problem olacağını düşündük. Kanıt kalitesini GRADE sistemiyle değerlendirdik, ya düşük ya da çok düşük kalitede olduğu yargısına vardık. Bu de yapılacak daha fazla çalışmanın analiz edilen müdahalelerden herhangi birine ait sonuçlara olan güvenimizi etkilemesinin muhtemel olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Morrison L, Innes S. Oscillating devices for airway clearance in people with cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD006842. DOI: 10.1002/14651858.CD006842.pub4

Orijinal özet için: Kistik Fibroz Cihaz Vibrasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv