Venöz Bacak Ülserlerinde Ultrason Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Bacak ülserleri ve risk

Venöz bacak ülserlerine bacak venlerinin blokajı neden olur. Blokaj sonucu venlerde kan birikir ve basınç artar. Bu değişimler tedricen deri ve deri altı dokularda hasara yol açarak uzun süren yaralar veya ülserler oluşturur. Bu ülserler ağrılı olabilir ve sıvı sızdırır, enfekte de olabilir. Venöz bacak ülseri gelişim riski olanlar yaşlı ve hareket problemleri olanlardır. Venöz ülserler hastalara sıkıntı verdiği gibi sağlık sistemine de yüksek maliyet getirir.

Neden ultrason kullanılır?

Venöz ülserlerinin tedavisinde bacakta kan akımını iyileştirmek için kompresyon bandajları, yara pansumanları ve antibiyotikler gibi ilaçlar kullanılır. Ultrason tedavisi bazen, özellikle zorlu ve uzun süre direnen ülserlerde ek müdahale olarak kullanılır. Bu tedavide ciltten ses dalgaları geçirilerek alttaki dokularda vibrasyon sağlanır. Doku iyileşmesiyle ultrason dalgaları arasındaki etkileşim tamamen anlaşılmış değildir: ülser etrafındaki kan akımı üzerine pozitif ve negatif etkileri olabilir. Ultrason tedavisi kullanımının ülserlerin iyileşmesine faydalı olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Bulgular

2016 Eylülünde ultrasonun bacak ülserlerinin ya da belirtilerin iyileşmesine faydasını araştıran RK çalışmaları araştırdık. Toplam 969 katılımcıyla yürütülen 11 araştırma bulundu. Katılımcıların ortalama yaşı 59 – 70 yaş ve kadın katılımcı oranı %55 – 79 arasındaydı. 8 çalışmada ultrason, ultrason kullanılamamasına karşı; diğer üçünde sahte ultrasona karşı kıyaslandı. 11 çalışmadan 7’sinda kayırma hatası riski yüksek olup üçünde kötü raporlama nedeniyle potansiyel kayırma hatalarını değerlendiremedik. Bir çalışmada kayırma hatası riski düşüktü. Çalışmalar, örneğin izlem süresi (3 hafta – 12 ay) kullanılan ultrason dalgalarının gücü (düşük ya da yüksek frekanslı US) anlamında tamamen farklıydı. Bu kanıtlardan ultrasonun (düşük ya da yüksek frekanslı) venöz bacak ülserlerinin iyileşmesine fayda sağlayıp sağlamadığı belirsiz.

Bir çalışmanın sonuçları (337 katılımcı) yüksek frekanslı ultrasonla birlikte ağrı ve cilt kızarması gibi yan etkilerin daha fazla olabileceğini gösterdi (orta kalitede kanıt).

İki çalışmada düşük frekanslı ultrason kullanıldı ve katılımcılarda yan etki görülüp görülmediği raporlanmadı. Yine düşük ya da yüksek frekanslı ultrasonun katılımcıların yaşam kalitesini etkileyip etkilemediği belirsiz.

Kanıt kalitesi

Bulunan çalışmaların çoğunluğunda katılımcı sayısının az olduğu, izlem sürelerinin kısa olduğu ve çalışma tasarımlarında zaaflar olduğu bulundu. Bunlar bu çalışmaların hatalı sonuç verme ihtimalinin oldukça fazla olduğu anlamına geliyor. Bu kayırma hatası risklerine bağlı olarak mevcut kanıtların kalitesini düşük olarak değerlendirdik.

Bu basit dilli özet 2016 Eylülüne kadar güncel.

Kaynak

Cullum N, Liu Z. Therapeutic ultrasound for venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD001180. DOI: 10.1002/14651858.CD001180.pub4

Orijinal özet için: Bacak Ülser Ultrason Fizik Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar