Şizofreni Veya Benzeri Hastalıklarda Müzik Tedavisi


Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Şizofreni veya benzeri hastalığı olanlarda tek başına ya da ilaçlara eklenen müzik tedavisinin etkileri neler?

Arka plan

Şizofreni ve benzeri hastalıklarda düşünce, duygular, inançlar ve algılar bozulur. Hastalarda genellikle iki tip belirti görülür: Olmayan şeyler görme ve sesler duyma (hallüsinasyon) ve garip inanışlar (delüzyon) gibi akut belirtiler ve mod düşüklüğü/depresyon, sosyal çekilme ve hafıza problemleri gibi kronik belirtiler. Bu tedavi ciddi ruhsal bozuklukları olan hastalarda duygusal ve ilişkiler kurma yetilerini iyileştirme ve konuşmayı düzeltmede yardım için müzik kullanılan bir yaklaşım.

Araştırma

Şizofreni ve benzeri hastalığı olanlarda müzik tedavisini standart bakıma karşı kıyaslayan RKA’ları bulmak için 2015 Ocağın kadar elektronik veri tabanlarını araştırdık. 176 potansiyel çalışma bulduk ve incelemeye aldık.

Bulunan kanıtlar

Toplam 1215 katılımcıyla yürütülen 18 araştırma derleme kriterlerini karşıladı ve kullanılabilir veri sağladı.

Halen mevcut kanıtlar düşükle orta arası kalitede. Bu çalışmaların sonuçları, yeterli sayıda müzik tedavisi seansı yapıldığında, bu tedavinin genel durumu iyileştirdiğini, mental durumu, işlevi ve yaşam kalitesini de iyileştirebildiğini gösteriyor.

Kararlar

Müzik tedavisi şizofrenili hastalara fayda sağlar görünüyor ancak bu derlemede bulunan pozitif etkilerin konfirmasyonu için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu araştırmalarda özellikle müzik tedavisinin uzun vadeli etkileri, müzik tedavisinin kalitesi ve tedaviye ilişkin sonuç özelliklerine bakılması gerekir.

Kaynak

Geretsegger M, Mössler KA, Bieleninik Ł, Chen X, Heldal T, Gold C. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD004025. DOI: 10.1002/14651858.CD004025.pub4

Orijinal özet için: Şizofreni Müzik Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus