Akut İskemik Felçte Sonuçları İyileştirmek İçin Mayluoning

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut iskemik felçli hastalarda ölümler ve bağımlığı azaltmak için mayluoning (MaiLuoNing) tedavisinin etkilerini plaseboya karşı kıyaslamayı hedefledik.

Arka plan

Mayluoning etkisi hala belirsiz bir bitkisel ilaç olsa da Çin’de akut iskemik felç tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Deneysel hayvan çalışmaları ve klinik farmakolojik araştırmalar mayluoningin kan dolaşımını iyileştirebildiği, iskemik hasarı önleyebildiği ve kalp ve beyin dokularını koruyabildiğini gösteriyor. Bu nedenle akut iskemik felçli hastalarda mailuyoning tedavisinin plesebodan ya da ek tedavi verilmesinden daha iyi olup olmadığını anlamak için bir derleme yapmaya karar verdik.

Çalışma özellikleri

2014 Haziranına kadar yapılan çalışmaları araştırdık ve toplam 1746 akut felçli hastada mayluoning ile yapılan 21 randomize kontrollü araştırmayı derledik. İki araştırmada katılımcılar tedavi bitiminden sonra üç ay izlendi, kalanlarda izlem süresi 14 – 38 gün arasındaydı. Derlenen çalışmaların biri hükümetten fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

20 araştırmanın kalitesine düşük değer biçtik. Bu araştırmalar birlikte analiz edildiğinde mayluoning tedavisi ve kontrol grupları arasında ters olaylarda anlamlı fark bulunmadı; mayluoning nörolojik bozulma ve bilişsel işlevi anlamlı derecede iyileştirdi.

Bir araştırma yüksek kaliteli olarak değerlendirildi ve mayluoningun nörolojik kusur, günlük yaşam aktiviteleri veya yaşam kalitesinde sağladığı anlamlı bir iyileşme gösteremedi. Felç sonrasında toparlanmayı güçlendirmek için rutin mayluoning kullanımını destekleyecek metodolojik kalitesi yeterli çalışmalardan sağlanan ikna edici kanıt bulunmuyor. Etkinin konfirmasyonu için yüksek kaliteli, büyük çaplı randomize kontrollü çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

21 çalışmanın 20’sini düşük kaliteli, birini daha yüksek kaliteli olarak değerlendirdik ancak bu araştırmada katılımcı sayısı azdı. Toplam kanıt kalitesi düşük.

Kaynak

Yang W, Shi Z, Yang H, Teng J, Zhao J, Xiang G. Mailuoning for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: CD007028. DOI: 10.1002/14651858.CD007028.pub3

Orijinal özet için: Akut Felç ve Mayluoning

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar