Akut Pankreatitli Hastalarda Tıbbi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pankreas çeşitli sindirim enzimleri üretip kanal sistemiyle ince barsağa boşaltan bir karın içi organdır. Pankreasta ayrıca insülin gibi birkaç hormon salgılayan Langerhans adacıkları bulunur. Akut pankreatit, pakreasın ani iltihabı olup akciğer ve böbrekler gibi başka organlarda yetersizliğe yol açabiliyor. Akut pankreatit tedavisinde kullanılan çeşitli tıbbi tedavilerle ilgili çok sayıda araştırma var, ancak her bir tedavinin ne fayda sağladığı veya herhangi birinin destekleyici bakımdan öte bir gerçekten faydası olup olmadığı belirsiz. Destekleyici bakım vücudun hidrasyonu ve organ yetmezliği olan hastaların yetersiz organları destekleyecek şekilde yoğun bakımıdır. Konu hakkında mevcut çalışmaları araştırarak bu sorulara cevap aradık. 7 Ekim 2016’ya kadar yayınlanan tüm randomize kontrollü araştırmaları derledik.

Çalışma özellikleri

Derlemeye toplam 8234 katılımcıyla yürütülen 84 RKA dâhil edildi. 6 araştırmada (658 katılımcı) bu derleme için seçilen sonuç ölçütleri raporlanmadı. Kalan 78 araştırmada 210 katılımcı randomizasyon sonrasında ihraç edildi. Sonuç olarak bu derlemede incelenen bir ya da daha fazla sonuç ölçütüne 78 araştırmadaki 7366 katılımcıya ait bilgiler katkı sağladı. Antibiyotiklerin kullanılıp kullanılmaması dışında kalan kıyaslamalara pankreas nekrozlu az bir hasta yüzdesi katıldı. Araştırmaların çoğuna akut pankreatitin sadece şiddetli formları ya da hem hafif hem de şiddetlileri dâhil edildi.

Fon kaynakları

7 araştırma ya fon almadı ya da sonuçlarda kazancı olmayan kurumlardan fon sağladı. 21 araştırma kısmen ya da tamamen ilaç firmalarından fon sağladı. Kalanlarında fon kaynağı bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Araştırmalarda kayırma hatası riski belirsiz ya da yüksek ve araştırmalar küçük olduğundan tüm sonuç ölçütleri için genel kanıt kalitesi düşüktü. Sonuç olarak konu daha fazla araştırma gerektiriyor.

Anahtar sonuçlar

Toplam 6638 katılımcı içeren 67 çalışmada kısa dönemdeki ölümler raporlandı. Genel olarak, sadece destekleyici bakım alan hastaların %12’si öldü. Tedavilerden herhangi birinin kısa dönemde ölümleri azalttığına dair kanıt bulunmadı.

Birkaç tedavinin bazı sonuç ölçütlerinde fayda sağladığına dair kanıt bulundu; ancak bu sonuçlar tutarlı değildi ve bu tedavilerin herhangi birinin faydalı olabildiği yönünde bir karar oluşturamıyoruz. Çalışmaların hiçbirinde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi raporlanmadı.

Kararımıza göre düşük kaliteli kanıtlar, destekleyici bakıma eklenen herhangi bir ilaç tedavisinin kısa vadede ölümleri azaltmadığını gösteriyor. Gelecekte akut pankreatitli hastalarda yapılacak araştırmalarda sonuç ölçütü olarak sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, maliyetler ve işe dönüşün araştırılması ve hastaların en az 3 ay (tercihen 1 yıl) izlenmesi gerekir.

Kaynak

Moggia E, Koti R, Belgaumkar AP, Fazio F, Pereira SP, Davidson BR, Gurusamy K. Pharmacological interventions for acute pancreatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011384. DOI: 10.1002/14651858.CD011384.pub2

Orijinal özet için: Akut Pankreatit İlaç Tedavisi

Tam Metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv