Kalp Damar Hastalıklarından Korunmada PCSK9 İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme kalp damar hastalıklarından korunmada PCSK9 inhibitörlerinin etkinlik ve güvenliğini belirlemeyi amaçlıyor.

Arka plan

Düşük dansiteli kolesterolü (LDL) düşürmede etkili ilaç (statinler veya ezetimib) tedavileri olmasına rağmen kalp damar hastalıkları (KVH) önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olmayı sürdürüyor. Bu nedenle, özellikle mevcut tedavilere cevap vermeyen ya da kullanamayan hastalarda fazladan LDL düşmesi gerekebilir. monoklonal antikorların (PCSK9 inhibitörleri) sağladığı PCSK9 inhibisyonu KVH riskinde LDL’yi daha fazla düşürebilir.

Çalışma özellikleri

KVH riski yüksek hastalarda PCSK9 inhibitörlerinin etkilerini değerlendiren 20 çalışma belirledik; çalışmalar ayaktan tedavi kurumlarında yürütüldü. Araştırmalar 2016 Martında elektronik literatür taramasıyla yapıldı ve derlemeye 2017 Martında yayınlanan 3 büyük araştırma eklendi.

PCSK9 inhibitörleri LDL’yi düşürerek KVH riskini azaltan bir ilaç sınıfını oluşturuyor. PCSK9 inhibitörlerinin 6 ay ve 1 yıllık izlemde kan kolesterol konsantrasyonları üzerine faydalı etkilerini gösteren 20 çalışmanın sonuçlarını derledik. Bu faydalı etki çalışmalar arasında değişkenlik göstermekle beraber tümünde de görüldü.

PCSK9 inhibitörlerinin PCSK9 inhibitörü verilmemesine karşı kıyaslanmasında mevcut kanıtlar PCSK9 inhibitörlerinin KVH riskini, tüm nedenlerden ölümleri etkilemeden azalttığını gösteriyor.

PCSK9 inhibitörlerinin statinler ya da ezetimib gibi alternatif (daha yerleşik) tedavilere karşı kıyaslamalarında yüksek kalitede kanıt yok.

PCSK9 inhibitörleriyle tedavi edilen ve edilmeyen hastalar arasındaki risk farkları mutlak faydanın muhtemelen mütevazı olduğunu (yani riskte < %1azalma) gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Derlenen RK araştırmaların çoğunluğu biyomarker ilişkilerini araştırmak için tasarlandı; tüm araştırmalar endüstriden fon sağladı ve GRADE değerlendirmesi kanıt kalitesinin orta olduğunu gösterdi. Klinik sonuçlarla (KVH ve mortalite) ilişki için kanıt kalitesi plaseboya kıyaslamada orta, ezetimib ve statin kıyaslaması için düşüktü.

Kaynak

Schmidt AF, Pearce LS, Wilkins JT, Overington JP, Hingorani AD, Casas JP. PCSK9 monoclonal antibodies for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011748. DOI: 10.1002/14651858.CD011748.pub2

Orijinal özet için: LDL, PCSK9 Monoklonal Antikor

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar