Karaciğer Hastalarında Özofagus Varisi Tanısında Platelet Sayısı Ve Dalak Büyüklüğü


Foto: Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Karaciğer sirozu, bu organın dokularında skarlaşma ve nodüllerle seyreden şiddetli bir hastalık. Normal karaciğer işlevini bozar. Sirozun nedeni ne olursa olsun karaciğer içindeki yapılarda ve kan akımındaki değişim, barsak kanını karaciğere taşıyan portal vende kan basıncını artırır (portal hipertansiyon). Portal hipertansiyon özofagus duvarındaki venlerde genişlemeye neden olur, bunlar da yırtılıp şiddetle kanayabilir. Bu nedenle karaciğer sirozu tanısı konduğunda özofago-gastro-duodenoskopi (OGD) yapılarak hastada özofagus varisleri olup olmadığının araştırılması önerilir. Bu inceleme video kamerayla yapılır. Büyük varisler, hatta küçük varisler üzerindeki kırmızı işaretler yüksek yırtılma ve kanama riski gösterir. Eğer yüksek riskli varisler bulunursa kanama riskini azaltmak için beta bloker tedavisi etkilidir. Özofagus varisi olma riski yüksek olan karaciğer hastalarını belirlemede üç basit noninvazif test kullanılabilir: Platelet sayısı; ultrasonla ölçülen dalak uzunluğu ve platelet sayısı/dalak uzunluğu oranı.

Çalışma özellikleri

Kronik karaciğer hastası ya da portal ven trombozu olan çocuk ve erişkinlerde, özofagus varisi varlığını belirlemede platelet sayısı; ultrasonla ölçülen dalak uzunluğu ve platelet sayısı/dalak uzunluğu oranlarını OGD’ye karşı kıyaslayan klinik çalışmalar için tıbbi veri tabanlarını araştırdık. Kanıtlar 2016 Haziranına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Sirozlu erişkinlerde varisleri teşhis etmek ve kanama riskini derecelendirmek için platelet sayısını OGD’ye karşı kıyaslayan 5096 hastada yürütülen 25 araştırma bulduk. 1589 katılımcılı 13 çalışmada dalak uzunluğunun tanısal yetisi değerlendirildi ve 5235 katılımcılı 38 çalışmada platelet sayısı/dalak uzunluğu oranı değerlendirildi.

Platelet sayısı/dalak uzunluğu oranın en doğru olanıydı ve özofagus varisi olma riski olan karaciğer hastalarını belirlemek için kullanılabilir.

Özel olarak, karaciğer sirozlu 1000 hasta içinden özofagus varisi olması beklenen 580’inin sadece 41’inde (%7) varisler kaçırılarak uygun koruyucu tedavi ve izlem yapılamıyor.

Böylece en sık kullanılan eşik olan platelet sayısı/dalak uzunluğu oranı 909’dan (n/mm3)/mm) küçük olursa özofagus varisi varlığı dışlanabilir. Bu suretle varis bulmak için gereken endoskopik muayenelerin sayısı azaltılması mümkündür. Tersine olarak bu oran, özofagus kanaması riski yüksekliğini belirlemede endoskopinin yerine geçmek için yeterince doğru değil.

Kanıt kalitesi

Genel olarak, veri analizlerinden sonra değil önce belirlenmesi gereken pozitif ya da negatif indeks testlerin (platelet sayısı; ultrasonla ölçülen dalak uzunluğu ve platelet sayısı/dalak uzunluğu oranı) tanımında ve test sonuçlarının endoskopistlerden gizlenmesiyle ilgili olmak üzere, biri dışında tüm çalışmalarda kayırma hatası riski sorunu vardı. Bu yüzden bu problemler üç testin doğruluğuyla ilgili tahmini hesapların doğruluğunu bozabilir.

Kaynak

Colli A, Gana J, Yap J, Adams-Webber T, Rashkovan N, Ling SC, Casazza G. Platelet count, spleen length, and platelet count-to-spleen length ratio for the diagnosis of oesophageal varices in people with chronic liver disease or portal vein thrombosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD008759. DOI: 10.1002/14651858.CD008759.pub2

Orijinal özet için: Özofagus Varisi Platelet Ve Dalak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv