Mekanik Ventilasyon Alan Yeni Doğanlarda Klonidin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Klonidin erken ve miyadında yeni doğan bebeklerde mekanik ventilasyon süresini ve mortaliteyi düşürür mü?

Arka plan

Yeni doğan bebeklerde mekanik ventilasyon esnasında rutin olarak ilaçla sedasyon veya analjezi tavsiye edilmese de klinik pratikte kullanımı sürüyor. Klonidin diğer opioidler ve benzodiyazepinlerin yanı sıra yardımcı veya alternatif ilaç olarak kullanılabilen bir sedatif. Derlememizde klonidinin ventilatöre bağlı erken ve miyadında yeni doğanlardaki etkinliği hakkında mevcut kanıtların eleştirel analizini yaptık ve raporladık.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürde yapılan araştırmalar 2017 Ocağında tamamlandı ve toplam 112 yeni doğanda klonidini plaseboya karşı kıyaslayan 1 araştırma bulundu.

Fon kaynakları

Derlenen araştırmalarda endüstriden sağlanan fon belirlenmedi.

Sonuçlar

Klonidin ölümler, mekanik ventilasyon süresi veya yoğun bakım ünitesinde kalış süresini azaltmadı.

Klonidin alan yeni doğanlarda sedasyon ve ağrı sakala değerleri daha düşük bulundu.

Kararlar

Tek bir çalışmada az sayıda bebeğin araştırılması nedeniyle klonidinin mekanik ventilasyon alan bebeklerde analjezi ve sedasyon sağlamada etkili ya da güvenli olup olmadığı konusunda şüphede kaldık.

Kaynak

Romantsik O, Calevo M, Norman E, Bruschettini M. Clonidine for sedation and analgesia for neonates receiving mechanical ventilation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD012468. DOI: 10.1002/14651858.CD012468.pub2

Orijinal özet için: Klonidin Solunum Cihazı Yeni Doğan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv