Çocuklarda Mollüskum Kontagiozum İçin Tedaviler


Molluscum contagiosum virüsü. Renklendirilmiş EMI foto: David Gregory & Debbie Marshall / Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çocuklarda sık görülen bir viral deri enfeksiyonu olan mollüskum kontagiozum’da herhangi bir tedavinin etkisine dair kanıtları derledik. Cinsel yolla bulaşan ya da bağışıklık sistemi baskılanan kişilerde görülen hastaları dışladık.

Arka plan

Sağlıklı kişilerde mollüskum kontagiozum kendi kendini sınırlayan, nispeten zararsız bir viral deri enfeksiyonudur. Genellikle çocuk ve ergenleri etkiler. Tüm dünyada rastlanabilir ancak ılıman iklim bölgelerinde daha sık görülüyor. Yağlı bir madde ile dolu, tek ya da çok sayıda minik boncuklar şeklinde ortaya çıkar. Hastalar sosyal ve kozmetik nedenlerle ve hastalığın başkalarına bulaşması kaygısıyla tedaviye başvurur. Tedavi iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefler.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 2016 Temmuzuna kadar taradık. Derlemeye toplam 1650 katılımcıyla yürütülen 22 araştırma dâhil edildi. 20 çalışmada topikal tedaviler ve ikisinde oral tedavi değerlendirildi. Çoğu çalışma, Kuzey Amerika, Asya veya Güney Afrika’da hastanelerin ayaktan ya da acil bölümlerinde yürütüldü. Katılımcılar her iki cinsten, genellikle çocuklar ve genç erişkinlerdi. İzlem süresi randomizasyon sonrası 3 – 28 hafta arasında değişkendi. Sadece 3 araştırmada 2 aydan uzun izlem yapıldı.

5 çalışmada ticari fon beyan edildi, üçü ilaç şirketlerinden bedava ilaç aldı, 12 çalışma fon kaynağından bahsetmedi, 1 çalışma hayır kurumundan fon aldı, biri de mali destek almadığını beyan etti.

Anahtar sonuçlar

Fiziksel tahrip gibi, olağan kullanılan birçok tedavinin yeterince değerlendirilmediği bulundu. Derlemede kullanılan tedavilerden bir kısmı standart pratiğin parçası değildi.

Topikal %5 imikimodun, kısa-orta ve uzun vadeli klinik şifa sağlamada muhtemelen plasebodan daha etkili olmadığını dair orta kalitede kanıt bulduk. Yüksek kalitede kanıtlar %5 topikal imikimodun hastalığı tedavi başlangıcından sonra üç aya kadar iyileştirmede plasebodan daha iyi olmadığını gösterdi.

Yüksek kalitede kanıtlar %5 imikimodun yan etki sayısında plasebodan az farkı olduğu ya da hiç olmadığını gösterdi. Ancak orta kalitede kanıtlar plaseboya kıyasla uygulama yeri reaksiyonlarının muhtemelen daha fazla olduğunu gösteriyor.

Çoğu küçük 1 ya da iki çalışmaya dayanan düşük kalitede kanıtlar, kısa vadeli klinik şifa için aşağıdaki sonuçları gösteriyor: % 5 imikimod kriyosprey ya da %10 potasyum hidroksitten daha etkisiz; %10 Avustralya limon mersini ağacı yağı zeytinyağından daha etkili; %10 benzoil peroksit kremi %0.05 tretiyoninden daha etkili; %5 salisilikle birlikte uygulanan %5 sodyum nitrat tek başına %5 salisilik asitten daha etkili; ve iyodinle birlikte çay ağacı yağı tek başına iyodin ya da çay ağacı yağından daha etkili.

%10 potasyum hidroksidin salinden daha etkili; homeopatik kalkarea karbonika’nın plasebodan daha etkili; %2.5 potasyum hidroksit solüsyonunun %5’ten daha az etkili; ve %10 povidon iyodin solüsyonu ve %50 salisilik asit flasterinin tek başına salisilik asit flasterinden daha etkili olduğuna dair kesinliği daha düşük kanıtlar bulduk.

İmikimodun şiddetli uygulama yeri reaksiyonları hariç tutulduğunda tedavilerin hiç biri ciddi ters etkiye neden olmadı (düşük kalitede kanıt). Tedavi uygulaması esnasında ağrı, kızarıklık ve kaşıntı en sık bildirilen yan etkiler arasındaydı.

Başka kıyaslamalarda değerlendirilen tedaviler arasında fark bulamadık.

Lezyonların portakal çubuğu ile çıkarılması veya topikal hidrojen peroksit gibi olağan kullanılan birkaç tedaviyle ilgili randomize araştırma bulamadık. Lezyonların çoğu aylar içinde kaybolduğundan, aktif tedavilerin üstünlüğüne dair daha iyi kanıtlar ortaya çıkmadıkça mollüskum kontagiozum doğal iyileşmeye bırakılabilir.

Kanıt kalitesi

Topikal imikimod için klinik şifa, kısa vadeli iyileşme ve ters olaylarla ilgili kanıtlar orta ve yüksek arası kalitedeydi. Tüm diğer kıyaslamalarda, kısa vadeli klinik şifa ve ters olaylarla ilgili kanıtların kalitesi düşüktü.

Derlenen çalışmalarda olağan görülen kısıtlamalar arasında katılımcı sayısı azlığı, araştırmacıların körlenmemesi ve çalışmaları bitirmeyen katılımcıların (bazı çalışmalarda çok fazla) analizlere dâhil edilmemesiydi.

Kaynak

van der Wouden JC, van der Sande R, Kruithof EJ, Sollie A, van Suijlekom-Smit LWA, Koning S. Interventions for cutaneous molluscum contagiosum. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD004767. DOI: 10.1002/14651858.CD004767.pub4

Orijinal özet için: Mollüskum Kontagiozum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv