Ateşli Ve Lökosit Sayısı Düşük Kanser Hastalarında İlk Antibiyotik Tedavi Seçenekleri

Cochrane derleme özeti

Kanserli hastalarda, kemoterapinin veya kanserin sonucu olarak, bakterilere karşı korumda görev yapan nötrofil lökositler azalabilir (nötropeni). Nötropeni hastayı şiddetli bakteriyel enfeksiyona yatkın kılar. Nötropeni ve ateşi olan hastalarda standart antibiyotik rejimleri enfeksiyona neden olabilen bakterilerin çoğunu hedefler. Ancak tedaviye gram pozitif gruptan bir dirençli bakteri alt grubu (S. aureus ve stafilokoklar) spesifik antibiyotikler eklenmedikçe tedavi edilmeden kalır.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2017 Şubatına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Standart antibiyotik rejimine karşı buna gram pozitif bakterilere yönelik bir antibiyotik eklenmiş rejimleri kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları derledik. Toplam 2782 katılımcı veya enfeksiyon atağını içeren 13 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Nötropenili ve ateşli olan kanser hastalarına antibiyotikler, birinci seçenek tedavi olarak (12 araştırma) veya tekrarlayan ateşe karşı (2 çalışma) verildi.

Fon kaynakları

Araştırmaların 9/14’ü endüstriden fon sağladığını bildirdi.

Anahtar sonuçlar

Gruplar arasında mortalite fark göstermedi. Başlangıçla gram pozitif bakterilere karşı spesifik antibiyotik verilmeyen hastalarda antibiyotik tedavisi daha sık modifiye edildi; ancak genel tedavi başarısızlığı farklı değildi. Ateş ve hastaneden kalış devam sürelerini de araştırdık ancak bunlar tutarlı olarak raporlanmadı. Gram pozitiflere yönelik spesifik antibiyotiklerin eklenmesi genellikle döküntü olmak üzere daha fazla ters olaya neden oldu. Gram pozitif dirençli bakterilere yönelik antibiyotik tedavisinin spesifik bakterinin belirlenmesine kadar bekleyebileceğini ve bundan önce rutin olarak verilmesinin gerekmediği kararına vardık.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıt kalitesi düşük veya çok düşüktü ancak çoğunda kayırma hatası riski düşük olan RKA’lara dayanıyor. Mortalite sonuçlarının bir kısıtlaması tüm nedenlerden ölümlerin raporlanmaması ve 14 çalışmanın 6’sından sağlanamamasıydı.

Araştırmalarda gram pozitif bakterilere karşı deneysel antibiyotik kullanımını zorunlu kılabilecek spesifik durumlar incelenmedi ve bu nedenle kanıtlar kan basıncı düşük olmayan veya gram-pozitif bakterilerin neden olabileceği ateşli kanser hastalarına ilişkin.

Kaynak

Beyar-Katz O, Dickstein Y, Borok S, Vidal L, Leibovici L, Paul M. Empirical antibiotics targeting gram-positive bacteria for the treatment of febrile neutropenic patients with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD003914. DOI: 10.1002/14651858.CD003914.pub4

Orijinal özet için: Kanserli Hasta Enfeksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv