Felç Sonrasında Yürümeyi İyileştirmek İçin Otomatik Eğitim Cihazları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Makine ve robot yardımlı yürüme eğitimi felç sonrası yürümede iyileşme sağlar mı?

Arka plan

Felçli hastaların çoğu yürüme güçlüğü çeker ve rehabilitasyonun ana hedeflerinden biri yürümeyi iyileştirmektir. Otomatik eğitim cihazları yürümeye yardım eder.

Derlememiz 2016 Ağustosuna kadar güncel.

Çalışma özellikleri

18 yaş üstü, akut, postakut ya da kronik; iskemik veya hemorajik felçli toplam 1472 katılımcıyla yürütülen 35 araştırmayı derledik. Katılımcıların ortalama yaşı 48 – 76 arasında değişkendi. Çalışmaların çoğunluğu yataklı kurumlarda yürütüldü.

Anahtar sonuçlar

Fizyoterapiyle kombine edilen elektromekanik yardımlı yürüme eğitiminin felçten sonra bağımsız yürümenin yeniden kazanımını, tek başına fizyoterapiye kıyasla iyileştirebildiğine dair orta kalitede kanıt bulduk.

Elektromekanik ve robot yardımlı yürüme eğitimi cihazlarıyla tedavi gören her 7 hastadan birinde yürümede bağımlığın önleneceğini belirledik.

Özellikle, felç sonrası ilk üç aydaki hastalar ve yürüyemeyenler bu müdahaleden en çok faydalanır görünüyor. Bu tip cihazların önemi hala belirsiz. Yapılacak daha başka araştırmaların hangi sıklık ve sürede yapılan eğitimin en faydalı olabileceği ve faydanın ne kadar devam ettiğine yönelmesi gerekir. Ayrıca bu cihazların rutin rehabilitasyonda nasıl kullanılması gerektiği de belirsiz kalıyor.

Kanıt kalitesi

Otomatik elektromekanik ve robot yardımlı yürüme eğitim cihazlarının felç sonrası yürümeyi iyileştirmesine dair kanıtlar orta kalitede. Kanıtlar yürüme hızı için düşük, yürüme kapasitesi için çok düşük ve ters olaylar ve hastaların tedavi terkleri için de düşük kalitede.

Kaynak

Mehrholz J, Thomas S, Werner C, Kugler J, Pohl M, Elsner B. Electromechanical-assisted training for walking after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD006185. DOI: 10.1002/14651858.CD006185.pub4

Orijinal özet için: Robot Yürüme Yardım

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar