Karotis Daralması Belirtileri Gösteren Hastalarda Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karotis daralmasına bağlı belirtiler gösteren hastalarda bu damarın duvarındaki yağ birimimi ve kan pıhtılarının cerrahi olarak çıkarılması ne fayda sağlar?

Arka plan

Felçler uzun süren malûliyetler ve felçlere neden olur. İlk felçte ölüm ihtimali %15 – 35 olup genellikle ilk yıl içinde görülen izleyen felçlerde %69’a yükselir. Karotis endarterektomisi felç riskini azaltır ancak girişimin hemen öncesi, sonrasında ve girişim esnasında felç ve ölüm dahil komplikasyon riskleri vardır. Endarterektominin 30 günü içinde felç ve ölüm riski %7 olup, buna gözde ve beyinde felçler dâhildir.

Çalışma özellikleri

Derleme için, yakında geçici iskemik atak (GIA) ya da küçük iskemik felç yaşamış toplam 6343 katılımcıyla yapılan ve ameliyatı ameliyat yapılmamasına karşı kıyaslayan 3 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Araştırmalar Avrupa, ABD ve Kanada’da yapıldı, İsrail, Güney Afrika ve Avustralya’dan merkezler de katıldı. Katılımcıların %72’si erkek ve %90’ı 75 yaş altındaydı.

Çalışmalarda karotis daralmasının ölçüm şekli ve sonuç ölçütlerinin tanımlaması farklı olduğundan sonuçlar başlangıçta çelişkiliydi. Bu çelişkiyi gidermek için hasta verilerini aynı metotlar ve tanımları kullanarak yeniden değerlendirdik ve sonuçlar kıyaslanabildi.

Anahtar sonuçlar

Derlemenin sonuçları 2016 Temmuzun kadar güncel. Sonuçlar %79 – 99 stenozu olup oklüzyonu olmayan, iki hafta içinde GIA veya felç geçirmiş yaşlı erkek hastaların ameliyattan en iyi faydayı sağladığını gösterdi. Bu hastaların ameliyat için yeterince iyi olduğu ve cerrahlarının komplikasyon sicillerinin düşük (%7 altında felç ve ölüm) olduğunun göz önüne alınması gerekir.

Endarterektomi %50 – 99 stenozu olanlarda da fayda sağladı. Arterin neredeyse kapandığı hastalarda uzun vadede fayda belirsizdi. Ameliyat, stenozu %30 altında olan hastalara zarar verme eğilimi gösterdi.

Halen katılımcı almayı sürdüren İkinci Avrupa Karotis Cerrahisi Araştırmasında, bu araştırmalarda ameliyattan fayda görmeyen hastalarda aynı damarda iskemik felci önlemek için bir lipid düşürücü ilacın endarterektomiden daha iyi bir seçenek olup olmadığı araştırılıyor.

Kanıt kalitesi

Karotisin neredeyse kapandığı ve %30’dan az daraldığı olgular için kanıt kalitesini yüksek; %50-99 daralmada herhangi bir felç ve ölüm için orta; aynı yanda iskemik felç, operatif felç ve ölüm sonuçları için orta bulduk.

Kaynak

Orrapin S, Rerkasem K. Carotid endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD001081. DOI: 10.1002/14651858.CD001081.pub3

Orijinal özet için: GIA, Felç ve Karotis Endarterektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar