Pankreas Tümörünün Habasetini Belirlemede Farklı Görüntüleme Tekniklerinin Doğruluğu

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pankreas sindirim sıvıları ve insülin salgılayan bir karın içi organdır. BT ya da US gibi rutin görüntülemelere giren hastalarda gittikçe artan şekilde, pankreasta gölge şeklinde, fokal bir pankreatik lezyon, pankreas kitlesi, pankreas tümörü, kisti ya da nodülü olarak tarif edilebilecek anormallikler fark ediliyor. Fokal pankreatik lezyonlarının önemli bir kısmı iyi huyludur ve tedavi gerektirmez. Prekanseröz (tamamen gelişmiş kanser olmayan ve kanser gibi yayılamayan, ancak kansere dönebilecek) ve kanserli fokal pankreas lezyonlarında ameliyatla çıkarma ana tedavi yöntemidir. Prekanseröz lezyonların tedavisinde ısıyla tahrip gibi yeni metotlar geliştiriliyor. Sınırlı pankreas kanserli hastalarda cerrahi olarak çıkarma potansiyel şifa verici tek tedavi olarak kalıyor. Bu nedenle fokal pankreatik lezyonların iyi huylu, kanseröz ya da prekanseröz olup olmadığını anlayabilmek önemli. Bir fokal pankreatik lezyonun doğasını belirlemek için bir seri görüntüleme yöntemi bulunuyor:

* Bilgisayarlı tomografi (BT).

* Manyetik rezonans görüntüleme (MRG).

* Pozitron emisyon tomografisi (PET). Tümör hücrelerinin daha fazla glukoz kullanmasından istifadeyle tanı için radyoaktif glukozla yapılan tomografi.

* Endoskopik ultrason (EUS). Endoskopa eklenen ultrason probuyla pankreasın muayenesi.

* EUS elastografi. Lezyonun kanseröz olup olmadığını belirlemek için katılığını ölçer.

* EUS rehberli biyopsi. EUS’nin rehberliği altında pankreas lezyonundan parça alınır.

Halen çeşitli görüntüleme yöntemlerinin fokal pankreatik lezyonların karakterini belirlemede ne kadar etkili olduğu belirsiz.

Çalışma özellikleri

Çeşitli tekniklerin doğruluğunu raporlayan 19 Temmuz 2017 tarihine kadar yayınlanmış araştırmalar için kapsamlı bir literatür taraması yaptık. Çalışmalarda yukarıdaki testlerden bir ya da fazlasının sonuçları; lezyonun cerrahi çıkarılması sonrası konan mikroskopik tanıyla kıyaslandı. EUS elastografi veya tek yerine birden fazla görüntüleme kullanılan araştırma bulunmadı.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalarda prekanseröz ve kanseröz lezyonların nasıl tanımlandığındaki farklılıklara bağlı olarak çoğu görüntüleme testi için toplam sonuçlar sağlayabilecek şekilde verileri kombine edemedik. Aşağıdaki nedenlerle sağlam bir karar çıkaramadık.

* Yazarların pankreatik lezyonları kanser, prekanseröz ve iyi huylu olarak sınıflama yolu farklı çalışmalar arasında tutarlı değildi.

* Bu çalışmalara az katılımcı alındı, bu da sonuçlarda ciddi belirsizliğe yol açtı.

* Çalışmaların metodolojik kalitesi zayıf olup sonuçlarda belirsizliği artırdı.

* Pankreatik lezyonları kanser, prekanseröz ve iyi huylu olarak benzer şekilde sınıflayan çalışmalar arasında dahi sonuçlar tutarlı değildi.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmalarda metodolojik kalite düşük olup hatalı kararlara varmaya sebep olabilir.

Kaynak

Best LMJ, Rawji V, Pereira SP, Davidson BR, Gurusamy K. Imaging modalities for characterising focal pancreatic lesions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD010213. DOI: 10.1002/14651858.CD010213.pub2

Orijinal özet için: Habis Ve Selim Karaciğer Lezyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar