Parsiyel Penkreatektomi Sonrasında Sızıntı Tanısı İçin Dren Sıvısında Amilaz


Foto: Huckfinne / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Pankreas sindirim sıvıları ve insülin salgılayan bir karın içi organdır. Pankreastaki kanserli veya olmayan büyümeleri gidermek için bu organın bir kısmı çıkarılabilir. Bu ameliyatta pankreasla barsaklar ve safra kanalı arasında yeni anastomozlar yapılır. Bu bağlantılar bozulabilir ve pankreas içeriğinin karın içine geçebilir; bu da karın içinde ve kanda hastanın ölümüne neden olabilecek şiddetli enfeksiyona yol açabilir.

Ameliyat bitiminde karın içine iki maksatla drenaj tüpü yerleştirilir: İlkin karın içinde, genellikle pankreastaki sızıntıdan kaynaklanan, herhangi bir sıvı birikimini yakalamak amaçlanır. İkincil olarak sıvı birikimi azaltılarak, en azından daha fazlalaşması önlenerek tedavi edilmiş olur. Drenden gelen sıvılarda, pankreas salgısı içindeki sindirim enzimlerinden biri olan amilaz test edilerek gelen sıvının pankreas kaynaklı olduğu anlaşılabilir. Pankreas sızıntısından şüphe kuvvetliyse, bunu onaylamak ya da dışlamak için daha ileri tetkikler yapılabilir. Sızıntı büyük ve hasta kötüyse acilen reoperasyon gerekebilir. Orta şiddette sızıntılar karın içi enfeksiyona neden olabilir; hastaya antibiyotik vermek, pankreas salgısını azaltan ilaçlar vermek, yeni bir drenaj tüpü takılması veya enfekte sıvıyı boşaltmak için mevcut drene yeniden pozisyon vermek ve toparlanma için destekleyici bakım gerekebilir. Halen dren sıvısı içinde bulunan amilaz miktarının ölçülmesinin sızıntıları belirlemede faydalı olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Pankreas sıvısı sızmasını belirlemede dren sıvısındaki amilaz ölçümünün doğruluğu hakkında raporlama yapan araştırmalar için kapsamlı bir literatür taraması yaptık. 20 Şubat 2017 tarihine kadar yayınlanan, çeşitli tümörler için pankreas rezeksiyonu yapılmış toplam 868 katılımcıyla yürütülen 5 araştırma derledik. Çoğu çalışmaya pankreas başı çıkarılan hastalar dâhil edildi.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalarda dren sıvısında amilazın ne zaman ölçüldüğü ve hangi düzeyin anormal kabul edildiği konularındaki farklılıklar nedeniyle genel bir sonuç sağlamak için verileri kombine edemedik. Aşağıdaki nedenlerle pankreas sızıntısını belirlemede dren sıvısında amilaz testinin faydalı olup olmadığından şüpheliyiz:

1. Çalışma yazarlarının katılımcıda pankreas sızıntısı olup olmadığını konfirme etme yolunun kendisi de hataya maruzdur (yani bir altın standart yok).

2. Çalışmalara az sayıda katılımcı alındı. Sonuçlarda belirsizlik yüksek oldu.

3. Çalışmalarda metodolojik kalite zayıftı. Bu durum belirsizliği artırdı.

Kanıt kalitesi

Derlenen tüm çalışmalarda metodolojik kalite düşük ya da belirsizdi, bu da hatalı kararlara varmaya neden olabilir.

Kaynak

Davidson T, Yaghoobi M, Davidson BR, Gurusamy K. Amylase in drain fluid for the diagnosis of pancreatic leak in post-pancreatic resection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD012009. DOI: 10.1002/14651858.CD012009.pub2

Orijinal özet için: Pankreas Sızıntısında Dren Sıvısı Amilazı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv