Travmatik Korneal Abrazyonlarda Ağrı Tedavisi İçin Topikal NSAID İlaçlar


Floreseinle boyanmış korneal abrazyon. Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme travmatik korneal abrazyonlarda kullanılan topikal NSAID ilaçların (damla) ağrıyı azaltıp azaltamadığını anlamayı hedefliyor.

Anahtar mesajlar

Travmatik korneal abrazyonlarda topikal NSAID kullanımının faydalı olup olmadığı belirsiz. Topikal NSAID’lerin maliyeti ağızdan alınan ağrı kesicilerden daha fazla.

Derlemede ne çalışıldı

Korneal abrazyon korneanın çizilmesidir. Kornea hem gözü koruma hem de görmede önemlidir. Korneal abrazyon ciddi ağrı ve rahatsızlığa neden olur. Travmatik abrazyon göze bir şey batması, göz kapağı altında toz ya da kum kalması gibi yaralanmalarda olur.

NSAID’ler korneal abrazyonlu hastalarda ağrı tedavisinde kullanılır, ağrıyı azaltabilir.

Derlemenin ana sonuçları

Konuya ilişkin 9 araştırma bulundu. Üçer çalışma Birleşik Krallık ve ABD’de, birer tanesi İtalya ve İsrail’de biri de Fransa ve Portekiz’de yapıldı. Çalışmalarda 5 tip topikal NSAID kullanıldı: 0.1% indometazin, 0.03% flurbiprofen, 0.5% ketorolak, 1% indometazin, 0.1% diklofenak. Çalışmalarda topikal NSAID’ler antibiyotikli göz damlaları, suni gözyaşı, göz kapatıcı pansuman ve boş göz damlalarıyla kıyaslandı. 3 çalışma üreticiden fon sağladı, kalan 6 çalışmada fon kaynağı bildirilmedi.

Sonuçlar

* Topikal NSAID ile tedavi edilen hastaların, plasebo ya da standart bakım alanlara kıyasla ağrıda klinik olarak anlamlı bir azalma yaşadıkları belirsiz ancak daha az oral ağrı kesici kullandılar.

* İlaçlarla ilişkili yan etkiler ve korneal abrazyon komplikasyonları (iyileşme zorluğu veya enfeksiyon) sadece iki çalışmada, düşük olarak raporlandı.

Güncellik

2017 Martına kadar yayınlanan çalışmaları aradık.

Kaynak

Wakai A, Lawrenson JG, Lawrenson AL, Wang Y, Brown MD, Quirke M, Ghandour O, McCormick R, Walsh CD, Amayem A, Lang E, Harrison N. Topical non-steroidal anti-inflammatory drugs for analgesia in traumatic corneal abrasions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD009781. DOI: 10.1002/14651858.CD009781.pub2

Orijinal özet için: Kornea Ağrı Kesici Damla

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv