Kadınlarda Hormonal Kontraseptifler Ve Kemik Sağlığı

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Hormonal kontraseptifler kadınlarda kemik değişimleri ile ilişkilidir. Bu değişimlerin İlerleyen yaşlarda daha fazla kemik kırıklarına neden olup olmadığı belirsizdir. Ancak, kemik sağlığı önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yaşla birlikte kemik yoğunluğu azalır ve bu değişim kırık riskini artırır. Kemik sağlığı hakkında endişeler nedeniyle sağlıkçılar hormonal kontraseptifleri önermeyebilir ve kadınlar da kullanmak istemeyebilir.

2014 Nisanında hormon içeren doğum kontrol yöntemleri ve kırık riski çalışmaları için bilgisayar araması yaptık. Sonuç ölçütü olarak ayrıca kemik mineral yoğunluğu veya kemik değişim markerleri alındı. Doğum kontrol hapı olarak östrojen ve progestin içeren tipler dâhil edildi. Ayrıca yalnız progestin içeren implantlar ve enjeksiyonlar seçildi. Diğer çalışmaları bulmak için araştırmacılarla yazıştık. En az üç tedavi siklusu bulunan, herhangi bir dildeki randomize araştırmaları dahil ettik. Bu çalışmalarda iki tip doğum kontrolünün birbirine karşı veya bir doğum kontrolünün plaseboya ya da sahte tedaviye karşı kıyaslanması şartı arandı.

19 çalışma bulduk. 15 çalışmada herhangi bir hormonal doğum kontrol yöntemi bir diğeriyle karşılaştırıldı. 2 çalışmada plasebo ya da sahte tedavi kullanıldı. Birinde hormonlu ile hormonsuz doğum kontrol yöntemi karşılaştırıldı. Sonuç ölçütü olarak hiçbirinde kırık alınmadı, çoğunda kemik yoğunluğuna bakıldı.

Gerek östrojen gerekse progestinli doğum kontrol metotlarının kemik sağlığını etkilediği görülmedi. Ancak sadece progestin içeren ve “depo” enjeksiyon yöntemleri düşük kemik yoğunluğuyla ilişkili bulundu. Plaseboya karşı depo kıyaslaması yapan iki çalışma, depo kullanan kadınlara biraz östrojen verildiğinde kemik yoğunluğunda artış gösterdi. Depoyla birlikte plasebo alan kadınlarda kemik yoğunluğu azaldı. Bu azalmanın kadın sağlığı için önemli olup olmadığı bilinmiyor.

İmplantlarla ilgili olarak, bir çubuklu etonogestrel implant iki çubuklu levonorgestrel implanta göre kemik yoğunluğunda çok daha fazla azalma gösterdi. Ancak, çalışılan diğer implantlar aynı paterni göstermedi.

Bu çalışmalar orta kalite bilgi sağladı. Hormonol kontraseptiflerin kırık riskini etkileyip etkilemediği hakkında mevcut bilgilerden yargıya varılamaz. Bu kontraseptif yöntemler doğum kontrolünde iyi iş görüyor. Sağlıkçılar ve kadınların maliyet ve yararlar hakkında düşünmeleri gerekir.

Örneğin, enjektabl kullanımı eşin bilgisi dışında olabilir ve her gün ilaç almaktan daha kolaydır. Ayrıca, östrojenden kaçınma gerektiren sağlık problemleri olan bazı kadınlara yalnız progestin içeren yöntemler önerilir.

Kaynak

Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, Curtis KM., Chen M. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women. Cochrane Database of SystematicReviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD006033. DOI: 10.1002/14651858.CD006033.pub5

Orijinal özet için: Kadın Hormonal Kontraseptif

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Stajyer hemşire, Bozyaka İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Etiketler:

Son Paylaşımlar