Şiddetli Miyoklonik Epilepsili Bebeklerin Tedavisinde Antiepileptik İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bebeklerde şiddetli miyoklonik epilepsi (BŞME), Dravet sendromu olarak da bilinen nadir, ilaca dirençli bir epilepsidir. Bu hastalığın tedavisi için stiripentol (STP) başka antiepileptik ilaçlarla kombine kullanım için yakınlarda lisans aldı Bu derlemede BŞME tedavisinde STP ve diğer antiepileptiklerin etkinlik ve tolerabilitesi değerlendirildi.

Sonuçlar

Tıbbi literatür 20 Aralık 2016 tarihine kadar araştırıldı ancak STP dışındaki ilaçları değerlendiren randomize kontrollü araştırma (RKA) bulunamadı. BŞME’li 64 çocukta STP’yi araştıran iki RKA bulundu. Plasebo verilen hastalara kıyasla STP alan hastalarda nöbetlerden kurtulma ya da nöbet sıklığında %50 veya fazla azalma ihtimali daha fazlaydı. Görülen yan etkiler bir çalışmada açık olarak raporlandı, bu etkiler STP ile tedavi edilen hastalarda daha sık görüldü. İki küçük çalışmadan sağlanan bu veriler etkinlik konusunda ATP’nin plasebodan daha iyi olduğunu ancak aynı derecede iyi tolere edilmediğini gösterdi. BŞME’li hastaların tedavisinde STP’nin uzun vadeli etkinlik ve tolerabilitesini kesinleştirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıtlar 20 Aralık 2016 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Brigo F, Igwe SC, Bragazzi NLuigi. Antiepileptic drugs for the treatment of infants with severe myoclonic epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD010483. DOI: 10.1002/14651858.CD010483.pub4

Orijinal özet için: Dravet Tedavisinde Stiripentol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar