Akut Hepatit B Virüs Enfeksiyonunda Tıbbi Tedavi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatit B virüsü (HBV) karaciğeri tutan bir virüstür. Genellikle enjeksiyola uyuşturucu kullanımı, enfekte kan transfüzyonu, hijyenik olmayan dövme yaptırma, HBV’li kanla temas veya korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşır. Akut HBV enfeksiyonu, hastalığın yeni başladığı dönemdir. Çoğu hasta belirti vermez. Akut HBV’li hastaların %5 – 40’ında sarılık, karın ağrısı, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi belirtiler gelişir. Çoğu hastada akut enfeksiyondan sonra virüs temizlense de bir kısmında kalır (kronik HBV enfeksiyonu) ve büyük sağlık sorunlarına neden olur. Bunlar aşırı yorgunluk, sonunda tedricen kan kusmaya kadar gidebilen karaciğer yetmezliği, konfüzyon ve ölümdür. Bazı akut HBV hastalarında karaciğer yetmezliği hemen gelişir (fulminan HBV). Akut HBV’nin en iyi tedavi yolu belirsiz. Bu soruyu cevaplamak için 2016 Ağustosuna kadar yayınlanan tüm randomize kontrollü araştırmaları derledik. Karaciğer nakli yapılmış ve daha önce başka viral karaciğer hastalığı geçirmiş hastaları dışladık.

Çalışma özellikleri

7 araştırmadaki toplam 592 katılımcıya ait veriler analiz edildi. Çalışmalara değişen şiddette hepatit B hastaları alındı. Ana müdahaleler arasında hepatit B immünglobulin, interferon, lamivudin ve entasavir gibi ilaçlar plaseboya ya da müdahale yapılmamasına karşı kıyaslandı. Araştırmaların altısında ortalama izlem süresi 3 ayla bir yıl arasında olup birinde bildirilmedi.

İki araştırma ilaç şirketlerinden fon sağladı, üçü sonuçlarda çıkarı olmayan kurumlardan fon aldı ya da özel bir fon almadı; ikisinde fon kaynağı bildirilmedi.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi düşük ya da çok düşüktü ve tüm çalışmalarda kayırma hatası riski yüksekti.

Anahtar sonuçlar

Tedavi edilen ve edilmeyen grupların herhangi ikisi arasında bir yıldan önceki ölümlerde fark kanıtı bulunmadı. Kronik HBV’ye ilerleyen hasta yüzdesi lamivudin grubunda plaseboya, müdahale yapılmamasına ve entesavire kıyasla fazla görüldü. Entesavirle kronik HBV’ye ilerleyen hasta yüzdesinde müdahale yapılmamasına kıyasla fark kanıtı bulunmadı. Araştırmaların hiç birinde fulminan HBV enfeksiyonuna ilerleme raporlanmadı.

Tedavi gruplarının hiç birinde ciddi yan etki bulunmadı (bu sonucu raporlayan çalışmalarda). Yine raporlayan çalışmalarda interferon grubunda ters olay gelişen hasta yüzdesi (%100) plasebodan fazla bulundu (%27). Lamivudinle, tedavi yapılmamasına kıyasla ters olay gelişen hasta yüzdesinde veya ters olay sayısında fark kanıtı bulunmadı.

Bir çalışmada birinci haftada yaşam kalitesi raporlandı ancak sağlanan bilgiler interferonla plasebo grubu arasında bir fark belirlemek için yetersizdi. Çalışmaların hiç birinde bir haftadan öte yaşam kalitesi ya da bir yıldan sonra ölüm, şiddetli progresif karaciğer hasarı, karaciğer yetmezliği, karaciğer nakli gereği veya karaciğer kanseri gibi diğer önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı.

Halen akut HBV enfeksiyonunda herhangi bir tedavinin faydasına dair kanıt bulunmuyor. Sonuçlarda ciddi belirsizlik var ve yüksek kalitede RKA’lar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Mantzoukis K, Rodríguez-Perálvarez M, Buzzetti E, Thorburn D, Davidson BR, Tsochatzis E, Gurusamy K. Pharmacological interventions for acute hepatitis B infection: an attempted network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD011645. DOI: 10.1002/14651858.CD011645.pub2

Orijinal özet için: Hepatit B Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv