Belirti Veren Komplike Apandisitin Erken Veya Gecikmeli Çıkarılması


Foto: Drvgaikwad / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Belirti veren komplike apandisitli hastalarda apendiksin gecikmeli çıkarılmasına kıyasla erken çıkarılmasının risk ve yararları nedir?

Arka plan

Apendiks ince ve kalın barsakların birleştiği bölgede bulunan bir barsak dokusudur. Muhtemel işlev olarak vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir ve ishaller iyileşirken barsakta sağlıklı bir düzeyde bakteri varlığını sürdürmeye yarayabilir. İltihaplanması çeşitli klinik durumlar yaratır.

Komplike apandisit, apendiks flegmonu (irinli olmayan iltihabi bir kitle oluşturması) veya apendiks apsesi (akut olarak iltihaplanmış ve/veya delinmiş apendiks etrafında irin cebi oluşması) şeklindedir. Bu durumdaki hastalarda genellikle, belirtileri gidermek ve komplikasyonlardan kaçınmak için apendiksin ameliyatla çıkarılması (apendektomi) gerekir. Ancak ameliyatın zamanlaması tartışma konusu. Bazı uzmanlar başarılı bir cerrahi dışı tedavi sonrasında nüks yaşama ihtimali düşük olduğu için apendektomiyi geciktirmenin uygun olup olmadığını sorguluyor. Ancak bazı olgularda gerçek tanı belirsiz olabilir ve apendektominin geciktirilmesi altta yatan hastalığın tanısını da geciktirebilir.

Çalışma özellikleri

23 Ağustos 2016 tarihine kadar yayınlanmış tüm randomize kontrollü çalışmaları aradık. Toplam 80 katılımcıyla yürütülen 2 araştırma bulundu. Birinde flegmonöz apandisitli 40 çocuk ve erişkinde erken ve gecikmeli açık apendektomi kıyaslandı. Diğer çalışmada apendiks apseli 40 çocukta erken ve geciktirilmiş laparoskopik apendektomi kıyaslandı. Çalışmalar ABD ve Hindistan’da yürütüldü. Katılımcıların yaşları 1 ile 84 arasında ve %27’si kadındı.

Anahtar sonuçlar

Her iki çalışma da küçüktü ve bazı kısıtlamaları vardı. Bu nedenle iki cerrahi yaklaşımın etkilerinin birbirine kıyasla nasıl olduğundan emin olamadık. Çocuk ve erişkinlerde açık yapılan erken ve geciktirilmiş apendektomiyi kıyaslayan bir çalışmadan, yaklaşımlardan birini kullanmanın, genel komplikasyon oranı veya yara enfeksiyonu gelişen katılımcı oranı üzerine bir etkisini göstermek için yetersiz kanıt sağlandı. Açık apendektomide hastanede kalış süresi ve normal aktivitelerden kalma süresi hakkında güvenimiz çok düşük. Çalışmada ölüm olmadı. Yaşam kalitesi ve ağrı raporlanmadı.

Erken veya gecikmiş laparoskopik ameliyat yapılan apendiks apseli çocuklarla yapılan diğer çalışmada genel komplikasyon oranları raporlanmadı. Çalışma her iki yaklaşımı kullanmanın hastanede kalış süresine etkisini gösteren yeterli kanıt sağlamadı. Erken ameliyat olan çocuklarda yaşam kalitesinin daha iyi olduğu konusunda güvenimiz çok düşük. Çalışmada ölüm olup olmadığı raporlanmadı, ağrı veya normal aktivitelerden kalma süresi hakkında bilgi sağlanmadı.

Güncel bilgilerimiz çok düşük kalitede kanıtlara dayandığından halen erken veya geciktirilmiş apendektominin fayda ve zararları iyi anlaşılmış değildir.

Kanıt kalitesi

İki çalışmada da kayırma hatası riski yüksekti. Genel olarak kanıt kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık. Bu nedenle acilen iyi tasarımlı çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Cheng Y, Xiong X, Lu J, Wu S, Zhou R, Cheng N. Early versus delayed appendicectomy for appendiceal phlegmon or abscess. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011670. DOI: 10.1002/14651858.CD011670.pub2

Orijinal özet için: Erken Ve Geciktirilmiş Apendektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar