Erişkinlerde Plantar Topuk Ağrısında Steroid Enjeksiyonu


Foto: Lucien Monfils / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Topukta plantar ağrı (topukta taban ağrısı) olan erişkinlerin tedavisinde steroid enjeksiyonu tedavisinin etkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Arka plan

Plantar topuk ağrısı en sık plantar fasiyitten kaynaklanır ve en tipik olarak, istirahat sonrasında ilk adımlar atıldığında ya da ayağa vücut ağırlığı yüklendikten sonra başlar. Tedavisiz iyileşebilir. Ancak aylarca sürerek hastayı malûl durumda bırakabilir. Tedavide ağrı kesiciler, topuk ve taban kavsi destekleri, egzersiz, şok dalgası tedavisi ve lokal steroid enjeksiyonu gibi tedaviler kullanılır.

Erişkinlerde plantar topuk ağrısının tedavisinde steroid enjeksiyonlarının etkisini değerlendiren araştırma kanıtlarını derledik. Tedavi etkisi plasebo enjeksiyonu ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı.

Araştırma tarihi

Tıbbi literatürde 27 Mart 2017 tarihine kadar yayınlanan randomize ya da yarı randomize çalışmalar arandı.

Çalışma özellikleri

Toplam 2492 erişkin katılımcıyla yapılan 39 araştırmayı derledik. Ortalama katılımcı yaşları 34 – 59 arasındaydı. Raporlayan çalışmalarda ağrı süresi birkaç ay olarak bildirildi. Araştırmalar 17 ülkede, hastanelerin ayaktan kliniklerinde yürütüldü. Steroid enjeksiyonları olağan olarak lokal anestezik ilaçla birlikte verildi. İzlem süresi bir aydan iki yıl ötesine kadar sürdürüldü.

Steroid enjeksiyonu 8 çalışmada plaseboya ya da tedavi yapılmamasına karşı; 2 çalışmada tibiyal sinir blokuna karşı; 4 çalışmada topuk yastığına karşı; 2 çalışmada oral anti enflamatuar ilaca karşı;1 çalışmada yoğun bir egzersiz programına karşı; 5 çalışmada çok dalgası tedavisine karşı; 2 çalışmada lasere karşı; 1 çalışmada radyoterapiye karşı; 1 çalışmada lokal NSAID enjeksiyonuna karşı; 5 çalışmada PRP enjeksiyonuna karşı; 2 çalışmada otolog kan enjeksiyonuna karşı; 2 çalışmada botulinum toksinine karşı; 1 çalışmada amniyotik membran enjeksiyonuna karşı; 1 çalışmada ince iğneyle dokulara delik açılmasına karşı; 1 çalışmada kuru iğneye karşı ve 1 çalışmada mini bistüriyle serbestletmeye karşı kıyaslandı. Ayrıca 5 çalışmada lokal steroid enjeksiyonunun farklı teknikleri birbirine karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Steroid enjeksiyonunu plasebo ya da tedavi yapılmamasına karşı kıyaslayan 8 çalışmadan topuk ağrısı, işlev, ciddi ters olaylar ve tedavi başarısızlığına dair kanıt sağlandı. Hiç bir çalışmada çalışmaya geri dönüş süresi, ya da diğer aktiviteler veya enjeksiyon yerinde ağrı gibi kısa vadeli ters olaylar raporlanmadı. Steroid enjeksiyonu topuk ağrısını tedavi sonrasında bir aya kadar hafifçe azaltabiliyor ancak 6 ay gibi uzun vadelerde fayda sağlamıyor. Steroid enjeksiyonunun uzun vadede işlevi etkilediği ya da tedavi başarısızlığını azalttığından çok şüpheliyiz. Çalışmalarda enfeksiyon gibi ciddi ters olayların olmadığı raporlanmadı. Ancak bunların nadir olaylar olduğu bilindiğinden tüm çalışmaların kanıtlarını göz önüne aldık. Ters olayları raporlayan 21 çalışmanın 2’sinde steroid enjeksiyonuyla ilişkili 3 enfeksiyon ve iki de topuk dokularında yırtılma bildirildi.

Topuk ağrısı dâhil, tüm sonuç ölçütleri için ve tüm diğer kıyaslamalar için raporlanan kanıtlar düşük kalitedeydi.

Kararlar

Lokal steroid enjeksiyonlarının topuk ağrısını bir aya kadar hafifçe azaltabileceği ancak sonrasında fayda sağlamadığına dair düşük kalitede kanıt var. Steroid enjeksiyonlarıyla ilişkili ciddi komplikasyonlar nadir olmakla beraber araştırmalarda bunlar eksik raporlandı ve daha fazla olma ihtimali dışlanamıyor.

Kaynak

David JA, Sankarapandian V, Christopher PRH, Chatterjee A, Macaden AS. Injected corticosteroids for treating plantar heel pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD009348. DOI: 10.1002/14651858.CD009348.pub2

Orijinal özet için: Topuk Taban Ağrısı Steroid Enjeksiyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv